Mamy dobre zaplecze do zmian!

O planach rozwoju systemu Xpertis rozmawiamy z Renatą Łukasik, dyrektor ds. oprogramowania użytkowego w Macrologic.

Mamy dobre zaplecze do zmian!

Mija 9 miesięcy odkąd na rynku zadebiutowała najnowsza wersja Xpertis. Skąd pomysł przeniesienia oprogramowania na platformę Java?

Zależało nam na zmianie warstwy technologicznej systemu, aby ułatwić jego dalszy rozwój. Dzięki zmianie warstwy technologicznej możemy łatwiej wprowadzać nowości do naszych produktów - i szybciej wdrażać system u klientów. Prostsze stały się również projekty związane z aktualizacją silnie zmodyfikowanych instalacji do nowszych wersji systemu. Oczywiście przepisane zostały również same narzędzia programistyczne.

Otrzymali Państwo dofinansowanie z PARP w wysokości 1,7 mln zł. Na co zostaną przeznaczone te środki?

Chcielibyśmy skupić się na potrzebach firm średniej wielkości. Będziemy też rozbudowywać oparte na platformie Xpertis i dostępne już rozwiązania branżowe. Prace rozwojowe będziemy po części finansować właśnie ze środków przyznanych nam przez PARP.

Jakie obszary obejmą wspomniane zmiany funkcjonalne?

Po pierwsze chcemy uzupełnić moduł Xpertis Kadry i Płace o zarządzanie personelem w znaczeniu miękkiego HR. Zarządzanie kompetencjami, profilami i ocenami okresowymi nie jest już wyłącznie domeną wielkich korporacji. O taką funkcjonalność coraz częściej pytają średniej wielkości firmy. Planujemy udostępnić pracownikom możliwość wglądu w dotyczące ich informacje, plany szkoleniowe i oceny okresowe.

Po drugie, chcemy położyć nacisk na funkcje controllingowe i analityczne - rozumiane nie tylko od strony finansowej. Chodzi o pogłębienie informacji w specyficznych obszarach organizacji i dostarczenie odpowiednim osobom informacji związanych z zarządzaniem na poziomie poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Rozbudowane, wielowymiarowe analizy oparte na kostkach OLAP i metodzie drill down mają być dostępne wszędzie i szybko, dla każdego, kto potrzebuje informacji i ma prawo dostępu do nich. Zamierzamy również rozwijać rozwiązania BI w zagadnieniach branżowych.

Natomiast od strony sprzedaży mamy zamiar rozwijać elementy związane ze wsparciem dystrybucji, optymalizacją transportu i zarządzaniem wysyłkami. Nawet drobne usprawnienia w tych obszarach zaowocują realnymi oszczędnościami dla klientów. Od strony funkcjonalnej planujemy włączenie w system najlepszych praktyk, które mieliśmy do tej pory w innych rozwiązaniach. Usprawnienia obejmą również funkcje związane z obiegiem dokumentów i przygotowaniem sprzedaży. W dalszym kroku nastąpi wzmocnienie obszaru planowania sprzedaży i wsparcia marketingu. Będziemy też rozwijać możliwości systemu Xpertis w zakresie gospodarki magazynowej. (pw)


TOP 200