Listonosz puka zawsze dwa razy

Poczta Polska S.A. przymierza się do realizacji projektu, którego celem jest stworzenie sieci teleinformatycznej i systemu śledzenia przesyłek krajowych.

Poczta Polska S.A. przymierza się do realizacji projektu, którego celem jest stworzenie sieci teleinformatycznej i systemu śledzenia przesyłek krajowych.

Projekt o wartości 2,6 mln ECU ma być finansowany z funduszu PHARE, a jego realizacja spodziewana jest na przełom 1997 i 1998 r. Poczta miała rozpocząć wdrożenie już w ub.r., jednak ze względu na fiasko ubiegania się o dystrybucję świadectw udziałowych NFI, pocztowcy musieli opóźnić projekt o rok.

Cyfrowa jedenastka

Sieć teleinformatyczna tworzona w technologii Frame Relay, obejmująca zasięgiem 11 Dyrekcji Okręgu Poczty (DOP) jest, jak na razie, największym projektem w dziejach informatyzacji tej instytucji. Sercem systemu będą dwa serwery centralne w Warszawie i Bydgoszczy oraz rezerwowy, zlokalizowany w Poznaniu. W założeniu technologia Frame Relay może być zastąpiona przez rozwiązanie typu ATM.

Sieć ma być szkieletem systemu informatycznego Poczty Polskiej. Zostanie do niej włączonych również 66 Rejonowych Urzędów Pocztowych (RUP), które będą kierować ruchem danych w województwach. Docelowo urzędy rejonowe poczty, stanowiące węzły dostępowe sieci, mają być połączone z dyrekcjami łączami cyfrowymi; na razie jednak stosowane będą łącza komutowane, dzierżawione od Telekomunikacji Polskiej S.A.

Sieć Poczty Polskiej ma być stworzona w architekturze klient/serwer, a jej podstawową platformą będzie Unix. Najniżej położone w pocztowej hierarchii urzędy mają być spięte z rejonowymi placówkami łączami komutowanymi. Dzierżawione łącza optyczne będą wiązać jedynie największe urzędy pocztowe. Obecnie zinformatyzowanych jest ponad 900 spośród tysiąca urzędów generujących 40% pocztowego ruchu w kraju.

Radio, modem i teleks

Pocztowcy rozważają 3 sposoby połączenia wszystkich placówek z siecią teleinformatyczną. Pierwszym z nich jest realizowany w Sopocie system łączności modemowej po liniach komutowanych. Drugim - sieci radiowe, których wykorzystanie będzie celem najbliższego eksperymentu pocztowych informatyków w jednym z warszawskich RUP. Pod uwagę brane są takie systemy łączności, takie jak GSM, Mobitex i satelitarny V-Sat.

Najciekawszym zamierzeniem Poczty Polskiej jest wykorzystanie do transmisji danych sieci telegraficznej, która pokrywa ponad 80% kraju. W latach 70. w ramach akcji "Teleks w każdej gminie" stworzono w kraju zaawansowaną infrastrukturę telegraficzną, o której wykorzystaniu myśli teraz Polska Poczta. "Na początku wydawało się nam, że prędkość transmisji rzędu 50 bodów (ok. 50 b/s) jest zbyt mała na nasze potrzeby. Jednak eksperyment dowiódł, że przy małym ruchu i zawansowanej kompresji danych nie jest tak źle" - uważa Krzysztof Miksza, dyrektor Biura Informatyki Poczty Polskiej S.A.

Poczta i żyranci

Tworzona przez Pocztę Polską sieć teleinformatyczna będzie podstawą funkcjonowania wielu systemów dziedzinowych m.in. śledzenia przesyłek krajowych i międzynarodowych, GIRO, usług hybrydowych, kartotek , przelewów. Obecnie wykorzystuje ona np. system śledzenia przesyłek, obowiązujący w krajach zrzeszonych w Światowej Unii Pocztowej, umożliwiający monitoring przesyłek międzynarodowych. Dzięki niemu klient może otrzymać natychmiastową informację o losie przesyłki znajdującej się w każdej ze stacji tranzytowych. "O tym, czy dotarła ona do adresata, klient dowie się nieco później m.in. dlatego, że wciąż nie zinformatyzowane placówki położone na prowincji informują rejonowy urząd pocztowy o przekazaniu przesyłki kurierskiej przez telefon, często z kilkugodzinnym opóźnieniem" - wyjaśnia Krzystof Miksza. Wkrótce ma powstać analogiczny system monitorowania przesyłek krajowych.

Sieci transmisji danych będą wykorzystywane również w realizacji systemu GIRO, który ma pozwolić klientom na wypłatę określonych kwot do wysokości stanu konta w tych bankach, z którymi podpisana zostanie specjalna umowa. Uzupełnieniem systemu GIRO ma być sieć bankomatów w większych urzędach pocztowych. Kolejnymi przykładami wykorzystania sieci jest elektroniczna obsługa przelewów i przekazów pocztowych. Z systemów transmisji danych korzystać będą również pracownicy odpowiedzialni za usługi hybrydowe, pozwalające na realizację funkcji direct mail dla instytucji, wysyłających np. ofertę reklamową do tysięcy adresatów.


TOP 200