Jaki będzie nowy rok?

Z raportu Komisji Europejskiej opublikowanego pod koniec ub.r. wynika, że w krajach UE szybko rośnie rynek komunikacji elektronicznej (telefonia komórkowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu, telewizja cyfrowa). W 2003 r. niemal dwukrotnie wzrosła liczba szerokopasmowych łączy internetowych (z 9 mln do 17,5 mln). Stabilizuje się także rynek telekomunikacji tradycyjnej i następuje konsolidacja branży.

Z raportu Komisji Europejskiej opublikowanego pod koniec ub.r. wynika, że w krajach UE szybko rośnie rynek komunikacji elektronicznej (telefonia komórkowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu, telewizja cyfrowa). W 2003 r. niemal dwukrotnie wzrosła liczba szerokopasmowych łączy internetowych (z 9 mln do 17,5 mln). Stabilizuje się także rynek telekomunikacji tradycyjnej i następuje konsolidacja branży.

O perspektywy polskiego rynku pytamy szefów największych operatorów:

  • Czy na polskim rynku telekomunikacyjnym, wchodzącym w realia unijne, także widać pierwsze oznaki poprawy koniunktury?

  • Jakie usługi mają największe szanse na rozwój?

  • Czy firmy na rynkach rozwijających się stać na korzystanie z zaawansowanych rozwiązań telekomunikacyjnych?
Jacek Kotur, dyrektor marketingu Crowley Data Poland

Oznaki poprawy koniunktury stają się już na rynku telekomunikacyjnym zauważalne. Nie należy jednak tak mocno wiązać stopniowej poprawy sytuacji z naszą akcesją do UE. Znaczenie mają m.in. procesy optymalizacji działania przedsiębiorstw, które zmniejszają koszty, sięgając po nowoczesne rozwiązania ICT. Z drugiej strony, założone przez rząd priorytety funduszy strukturalnych obejmują działania ze sfery infrastruktury telekomunikacyjnej, i w ciągu kilku miesięcy mają szansę wystartować projekty z tego obszaru.Jesteśmy przekonani o potencjale technologii bezprzewodowej transmisji danych. Jednakże dzisiaj nikt nie jest w stanie stwierdzić, jak nowe technologie (np. WiMAX ) sprawdzą się w praktyce, zwłaszcza w eksploatacji na dużą skalę.

W polskich realiach główną pozycję w ofercie operatorów zajmuje dostęp do Internetu. Obecnie flagowymi usługami operatorów transmisji danych są usługi VPN uzupełniane często systemami VoIP VPN, umożliwiającymi usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie i obniżkę kosztów. Są to bardzo efektywne rozwiązania dla firm wielooddziałowych. Technologie, z których korzystają operatorzy, są ważne tylko w zakresie zapewnienia odpowiediej jakości usług. Crowley Data Poland - choć obszernie korzysta z bezprzewodowej technologii LMDS - nie ogranicza się tylko do niej. Firmy nie mogą sobie pozwolić na niewprowadzanie nowych technologii, które oznaczają efektywniejsze rozwiązania i wyższą jakość, a przez to niższe koszty. Na przykład Crowley Data Poland wprowadził w ub.r. usługi głosowe, pozwalające na redukcję kosztów rozmów telefonicznych nawet o 40%.

Tadeusz Kostka, prezes zarządu Telefonia Dialog

Konieczność dostosowania naszej gospodarki do wymogów unijnych dotyczy także sektora telekomunikacyjnego i to właśnie daje szansę na poprawę sytuacji na rynku. Ubiegłoroczna liberalizacja rynku spowodowała wzrost konkurencji w segmencie usług połączeń długodystansowych. Spadły m.in. ceny rozmów międzystrefowych i międzynarodowych, pojawiło się wielu operatorów VoIP. W listopadzie ub.r. ofertę takich usług zaproponował również Dialog. W roku 2003 nastąpił w Polsce poważny postęp w rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Rozwój rynku telekomunikacyjnego jest w dużej mierze jeszcze przed nami. Wejście do Unii wymusi dalszą liberalizację rynku i zwiększenie jego konkurencyjności. Skorzystają na tym operatorzy alternatywni i ich klienci. Ceny usług spadną i zwiększy się ich dostępność. Mocno wzrośnie zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne wśród klientów biznesowych, administracji samorządowej i państwowej. W zakresie usług teleinformatycznych dla przedsiębiorstw - zarówno dużych korporacji, jak i najbardziej obiecującego segmentu małych i średnich firm - przewidujemy rozwój sieci VPN, aplikacji umożliwiających telepracę, wideokonferencji, usług dostępu do Internetu oraz sprawnej i bezpiecznej transmisji danych. Do klientów indywidualnych będzie kierowana oferta szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług dodanych, takich jak wideo na żądanie czy gry sieciowe. Z punktu widzenia wszystkich klientów decydujące będą korzyści cenowe, kompleksowość oferty (konwergencja usług) oraz sprawność i niezawodność usług.

Rozwój segmentu małych i średnich przedsiębiorstw zapewni operatorom telekomunikacyjnym poważne źródło przychodu w najbliższych latach. Ponadto należy wspomnieć o funduszach unijnych, które pomogą firmom w rozwijaniu infrastruktury telekomunikacyjnej.


TOP 200