Jak szybko może rozwijać się Internet szerokopasmowy w Polsce

A w Polsce zamiast Internetu buduje się drogi i stadiony... Widać to chociażby po ostatniej kampanii wyborczej, w której pojawiły się hasła "Nie róbmy polityki, budujmy mosty"... Kiedy zobaczymy plakaty "Nie róbmy polityki, budujmy Internet"?

W Polsce drogi, kolej wciąż są bardziej palącymi i codziennymi problemami i to na tym opierają się samorządy. Infrastruktura telekomunikacyjna jest ważna, ale jest zepchnięta przez drogi i inne inwestycje jak wodociągi, kanalizację, na dalszy plan. Poza tym na razie jakoś sobie radzimy. Zainteresowanie młodych ludzi nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, których funkcjonowanie opiera się na dostępie do sieci, jest bardzo duże. Gorzej wygląda sytuacja ze znajomością nowoczesnych technologii i korzystaniem z Internetu wśród osób starszych. Często zapominamy, że 33% naszego społeczeństwa należy do tej grupy.

Zobacz również:

  • Ranking szerokopasmowego internetu w krajach OECD
  • Rząd przyjął projekt o ułatwieniach w budowie szerokopasmowego internetu
Budowa sieci światłowodowej typu FTTH/B, która zapewniałaby dostęp do Internetu 100% mieszkańców Polski, kosztowałaby 2-3% polskiego PKB. Czy to dużo, czy mało? Ważniejsze jest, czy to się opłaca, czy nie. Badania przeprowadzone w krajach OECD pokazały, że broadband przyczynia się do rozwoju produktu krajowego brutto.

Osoby te często nie wiedzą nawet jak włączyć komputer. Dlatego we Francji jest wiele inicjatyw np. program Cyber-Base, promujących nowoczesne technologie wśród osób starszych. W ostatnim czasie powstało tam ponad 800 ośrodków edukacji internetowej, które mają pokazać ludziom, do czego Internet może być przydatny. Grupą docelową jest młodzież szkolna, osoby poszukujące pracy i osoby z grupy 50+. W Polsce zaczynamy to zauważać. Jest pomysł, aby część funduszy unijnych przeznaczyć na edukację właśnie grupy 50+.

Ile będzie nas kosztowała budowa szerokopasmowego Internetu?

Budowa sieci światłowodowej typu FTTH/B, która zapewniałaby dostęp do Internetu 100% mieszkańców Polski kosztowałoby 2-3% polskiego PKB. Czy to dużo czy mało? Ważniejsze jest to czy to się opłaca czy nie. Badania przeprowadzone w krajach OECD pokazały, że dostęp szerokopasmowy przyczynia się do rozwoju produktu krajowego brutto. Zwiększenie o 1% pokrycia dostępu do szerokopasmowego Internetu przekłada się na wzrost PKB o 0,025%. Jeśli więc porównalibyśmy koszty budowy do zysku to okazuje się, że w ujęciu makroekonomicznym koszty poniesione na budowę dostępu szerokopasmowego zwracają się w ciągu około roku.

Czy państwo powinno w jakiś sposób wspierać budowę nowoczesnych sieci?

Znowu odwołujemy się do przeglądu rynku światowego. Jeśli spojrzymy na kraje przodujące tj. Korea Południową, Japonia, kraje skandynawskie czy USA, to wszędzie tam są obecne inicjatywy rządowe wspierające rozwój dostępu szerokopasmowego wraz z pomocą finansową na budowę tych sieci. Państwo ma bowiem interes w tym, aby pomóc operatorom. Trzeba więc stworzyć regulacje, które pozwalają budować szerokie pasmo i wspierać te działania finansowo. Unia wspiera nas na poziomie 6 mld zł do wykorzystania do 2015 r. Na razie większość dofinansowywanych projektów jest na etapie studiów wykonalności oraz procesu notyfikacji. Nadszedł czas, aby te pieniądze zacząć konsumować.

Jaką strategię na najbliższy rok ma Alcatel-Lucent w obszarze sieci szerokopasmowych?

Jeżeli chodzi o istniejącą infrastrukturę - pracujemy nad tym jak przejść "ostatnią milę" - jak wykorzystać sieci miedziane i zwiększyć ich przepustowość, aby móc świadczyć usługi naprawdę szerokopasmowe nowej generacji, czyli 30 Mb/s i więcej. Korzystając z najnowszych technologii, nad którymi pracujemy m.in. Phantom Mode możemy przyspieszyć transmisje na odcinku 400 metrów do prawie 400 Mb/s. Oznacza to, że istniejąca infrastruktura miedziana będzie w stanie jeszcze przez pewien czas zaspakajać zapotrzebowanie na pasmo, czyli w praktyce możliwe będzie wypełnienie luki w zakresie dostępu szerokopasmowego do czasu zanim światłowód trafi do wszystkich domów.

Jest to bardzo atrakcyjna perspektywa zarówno dla operatorów, jak i dla ich klientów, gdyż z dostępu szerokopasmowego DSL korzysta na całym świecie ponad 250 mln gospodarstw domowych. Równocześnie jednak dokonuje się szybki postęp w dziedzinie FTTH - należy pamiętać, że jedynym medium transmisyjnym, które pozwoli sprostać stałemu wzrostowi potrzeb użytkowników w długiej skali czasu jest światłowód. W tym segmencie widzimy wyraźny wzrost zainteresowania pasywnymi sieciami optycznymi GPON, które pozwalają znacznie efektywniej i taniej wykorzystać infrastrukturę światłowodową. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy już testy nowej generacji GPON - tzw. XG-PON, które zapewniają szybkość dostępu do 10 Gb/s. Niewątpliwie przyszłość należy do technologii światłowodowych.


TOP 200