Innowacje w polskim szkolnictwie wyższym

Rozmowa z prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszem Pomiankiem, rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie.

"Przywrócenie w tym roku matury z matematyki jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do poprawienia sytuacji w naszym kraju. Rozwój umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów powinien być podjęty od najwcześniejszych lat, na wszystkich etapach edukacji."

prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Co dla szkoły znaczy tytuł uczelni o klasie międzynarodowej? W 2007 r. WSIiZ znalazła się jako jedyna uczelnia z Polski na liście Wprost…

Uczelnia o klasie międzynarodowej, to uczelnia działająca w atmosferze tolerancji, szacunku i zrozumienia ludzi reprezentujących inne kultury, inne poglądy czy wyznania religijne. Atrybuty WSIiZ, to wielokulturowość i wysoka jakość kształcenia na czterech kierunkach na studiach I-go stopnia i trzech kierunkach na studiach II-go stopnia, w całości realizowanych w języku angielskim. Dla porównania, Uniwersytet Jagielloński oprócz anglistyki nie ma żadnego innego kierunku w całości realizowanego w języku obcym. To też międzynarodowe akredytacje, międzynarodowa kadra dydaktyczna, ponad 700 studentów z Białorusi, Chin, Finlandii, Indii, Iranu, Hiszpanii, Malezji, Mołdawii, Nigerii, Portugalii, Rosji, Ukrainy czy Stanów Zjednoczonych. Status uczelni międzynarodowej powoduje, że absolwenci WSIiZ stają się lepiej rozpoznawalni i bardziej konkurencyjni na międzynarodowym rynku pracy.

Ale wyróżnienia zobowiązują - dlatego stale pracujemy nad poszerzaniem oferty międzynarodowej. Przykładem może być unikatowy projekt "Do kariery na skrzydłach - studiuj Aviation Management" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WSIiZ, jako jedyna w Polsce, oferuje specjalizację w całości realizowaną w języku angielskim. Z badań rynku pracy przeprowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wynika, iż w ciągu najbliższych lat wzrośnie zapotrzebowanie na osoby posiadające kompetencje w obszarze lotnictwa cywilnego. Przewiduje się, że w przyszłości będzie brakowało około 25 tys. pracowników zatrudnionych na lotniskach w Polsce. Zostanie zrekrutowanych 50 kandydatów z całej Polski na bezpłatne studia Aviation Management, które będą prowadzone z ekspertami z Niemiec w roku akademickim 2010/2011.

WSIiZ jako uczelnia międzynarodowa jest również otwarta na współpracę z innymi uczelniami polskimi na forum międzynarodowym. Przykładem może być tworzone konsorcjum Boyma. Jego celem jest rozwój współpracy edukacyjnej oraz naukowo-badawczej z uczelniami z Chin. Studenci z naszej uczelni mogą wyjechać na semestralne lub roczne studia do chińskich partnerów, opłacając jedynie przelot do Chin.

Co studentom z Polski dają anglojęzyczne ścieżki nauczania?

Absolwenci anglojęzycznej ścieżki kształcenia mają być katalizatorami pomiędzy polską gospodarką a biznesem międzynarodowym. Studia w języku angielskim, to dla polskich studentów niepowtarzalna możliwość praktycznej nauki języków obcych, zdobywania wiedzy pod okiem międzynarodowych ekspertów, praca w międzynarodowym otoczeniu oraz możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów wpływających pozytywnie na kształtowanie własnej ścieżki kariery. Potencjał ten studenci WSIiZ z powodzeniem mogą wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Czy studenci z Indii są naprawdę tak świetnymi programistami?

Są na pewno dobrymi koderami, ale niekoniecznie programistami. Pojawiały się także opinie, że większość programistów z Indii w dużej mierze zajmuje się tak naprawdę właśnie jedynie kodowaniem. Wykonują żmudną pracę, podczas której łatwo jest wpaść w pułapkę powtarzalności i nie dbać o swój rozwój naukowy i intelektualny. Aby być dobrym koderem, nie trzeba posiadać wyższego wykształcenia. Wystarczy duża cierpliwość.


TOP 200