IT produktem Emperii

Rozmowa z Jackiem Dudzikiem, prezesem Emperia Info, spółki informatycznej świadczącej usługi na rzecz spółek Grupy Handlowej Emperia.

Dossier
Jacek Dudzik, prezes zarządu Emperia Info sp. z o.o., obsługującej Grupę Handlową Emperia. Związany od 13 lat zawodowo z Grupą, m.in. pełnił funkcję CIO. Zrealizował kilkadziesiąt projektów, z których najważniejsze to stworzenie autorskiego systemu ERP, opracowanie narzędzi wspomagających sprzedaż elektroniczną. Odpowiada między innymi za zarządzanie teleinformatyką, informatyzację i optymalizację procesów biznesowych, współpracę z klientami, rozwój obszaru IT na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych, współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi i partnerami biznesowymi, administrację, a także serwis zasobów IT. Członek Klubu CIO; w 2008 r. wchodził w skład panelu sędziowskiego Konkursu CIO Roku.

Informatyka w Grupie Handlowej Emperia zamknęła pewien ważny etap rozwoju i uzyskuje, wraz z całą firmą, nowe możliwości...

Właśnie zakończyliśmy trwający od 2007 r. proces konsolidacji Grupy Handlowej Emperia. Proces polegał na wdrożeniu przez Emperię Info systemu informatycznego w kilkudziesięciu oddziałach dystrybucji i kilku tysiącach sklepów, ustanowieniu wspólnej, ogólnopolskiej dystrybucji opartej na jednej platformie IT. Po jego zakończeniu zdecydowanie poprawiła się nasza wiedza o biznesie i możliwości zarządzania. Możemy poprzez operatora platformy, spółkę Tradis (docelowo biznesową dywizję w GH Emperia), dostarczać towary do dowolnego miejsca i zarządzać rentownością każdego z kilkudziesięciu typów klientów, których obsługujemy. Po żmudnej konsolidacji przychodzi zatem czas zbiorów - optymalizacji. Zmieniamy procesy, w ramach ponad kilkudziesięciu projektów rocznie poprawiamy wydajność, sposób działania, organizację.

W części detalicznej naszej grupy spółka IT obsługuje kilkadziesiąt sieci franczyzowych. W ostatnim czasie zakres prac jest tam bardzo duży. W znacznej mierze są to jednak zautomatyzowane działania, na przykład proces przyłączania lub otwierania nowych sklepów. Takich operacji dokonuje się kilkadziesiąt w ciągu miesiąca. Przy przejęciach większych sieci przyjęliśmy praktykę dokładnego określania z biznesem tego, co decydujemy się wdrożyć, pod względem funkcjonalności IT, które z nich adaptujemy.

IT w Emperii to ciekawy przykład, kiedy know-how, doświadczenie można sprzedawać na zewnątrz.

IT jest faktycznie jednym z produktów GH Emperia. Takim przykładem jest pełna integracja z Orlenem w ramach wsparcia dla ich platformy handlu detalicznego na stacjach benzynowych. Integracja dla 1500 jednostek zajęła nam 3 miesiące. Mamy rocznie kilka takich projektów, bazą współpracy jest nasza platforma, hurtownia działająca od 2000 r. Obraliśmy zasadę, że przystosowujemy się do każdego systemu zewnętrznego klienta.

Jaki jest zakres optymalizacji, która ma się dokonać?

Po konsolidacji liczba zmian, które proponuje się w grupie do wprowadzenia, wzrosła o połowę. Konsolidacja uruchomiła proces optymalizacji, nie dekretowano go. Zmienił się charakter proponowanych zmian: kiedyś miały przeważnie charakter dostosowujący, obecnie - wspierający rozwój biznesu. Posiadamy narzędzie, proces obsługi zmian: kluczowi użytkownicy zgłaszają swoje propozycje do osoby z biznesu, która analizuje sens biznesowy zmiany. Następnie doszlifowana propozycja trafia kierownika odpowiadającego za część systemu, w której byłaby realizowana zmiana i przeprowadzamy analizę jej ekonomicznego sensu (IT to przecież także koszty) i spójności w kontekście architektury systemowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200