IT na nowy PAP

CIO w PAP szykuje tamtejsze IT do zmian czekających całą spółkę. PAP pracuje nad odświeżeniem modelu działalności.

Dossier
Jacek Pulwarski jest dyrektorem Biura Techniki i Systemów Informatycznych w Polskiej Agencji Prasowej. W PAP kieruje pracą 30-osobowego zespołu, podlega bezpośrednio zarządowi spółki. Wcześniej był m.in. dyrektorem Biura Informatyki i Telekomunikacji w PP "Porty Lotnicze", a przez ponad 10 lat kierował informatyką w bankowości (KredytBank SA, PKO BP SA, Raiffeisen Centrobank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA), najdłużej (ponad 5 lat) jako dyrektor Departamentu Informatyki w PKO BP SA, gdzie między innymi stworzył fundamenty IT governance. Pracował też u dostawców informatyki: przez wiele lat jako kierownik Zakładu Zastosowań Informatyki w ORGMASZu, jako dyrektor Centrum Technik Sieciowych, jako IGS Financial Services Sector Principal w IBM Polska, czy dyrektor consultingu dla CIO w CGI Polska. Jacek Pulwarski jest członkiem Kapituły Klubu CIO i bierze udział w obradach jury konkursu CIO Roku.

Jakie istotne projekty i programy informatyczne łączące biznes z IT prowadzone są obecnie w PAP? Jakie ma Pan cele, jakie wiążą się z nimi wyzwania...

W Polskiej Agencji Prasowej prowadzimy obecnie szerzej zakrojone działania, nie tylko w obrębie jednego czy grupy projektów. Porządkujemy organizację biura i stanowisk pracy, trwa definiowanie procesów, ustalanie procedur, definiowanie usług, konsultowanie zależności organizacyjnych z biznesem. Dużo jest więc pracy w obszarze IT Governance. Jako IT wprowadzamy pewne modele współpracy z biznesem, które mam nadzieję z korzyścią dla firmy powinny się upowszechniać i powielać. Inny przykład - po zakończeniu projektu wdrożeniowego systemu agencyjnego Tryton (główny system produkcyjny firmy) wprowadziliśmy Komitet Eksploatacji Systemu Tryton - rodzaj projektu eksploatacyjnego, kierowany przez przedstawiciela biznesu, w skład którego weszli użytkownicy i tylko jeden przedstawiciel IT, choć początkowo czułem wyraźne intencje oddania całości tych działań w ręce IT ("skoro to system informatyczny, niech zajmuje się tym IT"). Zależy nam na tym, żeby to biznes określał wymogi dla systemów informatycznych (zarówno funkcjonalne jak i SLA), IT zaś podejmowało decyzje technologiczne, prowadziło wdrożenie a następnie administrowało systemem. Taki podział ról był nowością - spotykaliśmy się już z sytuacją że np. biznes rozmawiał z dostawcami serwerów bez IT ale stworzeniem wymogów funkcjonalnych obarczał nas czy też uznawał że decyzja o lokalizacji okna serwisowego należy do IT. Wydaje się jednak że taki nowy model znajduje już zrozumienie. Wszystko to zarazem wpisuje się w nową kulturę relacji biznes-IT, opartych na jasnym podziale kompetencji i odpowiedzialności, którą staramy się w PAP wprowadzać.

Do jakich dalszych przedsięwzięć posłuży ta przemiana? Dokąd zmierza PAP?

PAP jest największą agencją informacyjną w Polsce. Opracowuje i przekazuje serwisy informacyjne, informacje i pakiety zdjęciowe z kraju i zagranicy przez 24 godziny na dobę. Odbiorcami serwisów i newsów Polskiej Agencji Prasowej są media, biura maklerskie, banki, inwestorzy, przedsiębiorcy, administracja, organy samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia i ambasady. Ze względu na rozwój dziennikarstwa w Internecie, w 2009 r. PAP rozpoczął proces rozwoju multimediów. Agencja korzysta, między innymi z doświadczeń hiszpańskiej EFE. Do pewnego stopnia wdrażany program jest kreacją nowej grupy zawodowej. Docelowo PAP myśli o szkole nowoczesnego dziennikarstwa informacyjnego. Wymagania odbiorców i doświadczenia agencji zagranicznych w obszarze tworzenia i dostarczania nowego typu informacji sprawiły, że od 2009 r. spółka rozpoczęła szkolenia zarówno biznesu jak i IT, które wzbogacają kompetencje zawodowe personelu, a tym samym umożliwiają rozszerzenie oferty i rozwój Agencji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200