Exatel kończy budowę sieci Super Core o przepustowości 40 Gb/s

O planach firmy w związku z jej uruchomieniem rozmawiamy z Waldemarem Budzyńskim, wiceprezesem zarządu spółki ds. technicznych.

Chcemy podążać z usługami telekomunikacyjnymi za polskimi spółkami, które inwestują i rozwijają się za granicą. Służą temu umowy z innymi zagranicznymi operatorami oraz nasz własny węzeł we Frankfurcie.

Kończą Państwo budowę sieci IP o przepustowości 40 Gb/s...

Na koniec 2010 r. przewidziane jest oddanie sieci Super Core. Wprowadzi ona łącza szkieletowe o przepływności 40 Gb/s w technologii IP over DWDM. Zakończenie całego projektu nastąpi w styczniu 2011 r. Wówczas znajdziemy się w elitarnym gronie 5% operatorów na świecie, którzy dysponują przepustowością 40 Gb/s w technologii IPoDWDM. Co równie istotne, sieć będzie zarządzana z jednego centrum. Możliwe więc będzie zdalne przełączanie w razie awarii, skróci się czas uruchamiania nowych usług. Przykład innych telekomów pokazuje, że migracja w kierunku IP przynosi oszczędności rzędu 30-40%. Już dziś biuro strategii pracuje nad zaawansowanymi usługami, które pojawią się w ofercie Exatel, a będą bazować na sieci IP. Na pewno planujemy rozszerzenie portfolio usług związanych z VPN. Powyższe inwestycje wraz z rozwojem sieci DWDM zostały zapisane w strategii rozwoju spółki na latach 2009-2015.

Jeśli dobrze pamiętam, jest to pierwszy w historii Exatela dokument określający kierunki rozwoju?

Exatel przed nastaniem obecnego zarządu nie miał zdefiniowanej strategii rozwoju. Nie określono też typu odbiorców i oferowanych usług telekomunikacyjnych. Mogłyby o tym świadczyć historyczne próby funkcjonowania na rynku detalicznym zamiast koncentracji na rynku największych przedsiębiorstw i związanych z tym działań w spółce. W zdecydowany sposób Exatel określił odbiorcę usług dopiero w 2008 r. Oferta kierowana jest dziś do innych operatorów oraz dużych firm o rozproszonej strukturze. Mniejsze firmy są obsługiwane przez Niezależnego Operatora Międzystrefowego. Jednocześnie został wdrożony program naprawczy, obejmujący m.in. obszar IT, który obsługuje biznesowe potrzeby spółki.

Powodem był zastany w spółce niedokończony proces wynikający z połączenia przed 5 laty dwóch operatorów: Telbank SA i Tel-Energo SA. Objawiał się on zdublowanymi systemami IT i telekomunikacyjnymi. W wyniku restrukturyzacji nastąpiło uporządkowanie kompetencji pracowników, a system paszportyzacji naszej sieci doczekał się zwiększenia funkcjonalności. Wdrożone zostało także narzędzie wspomagające hurtową sprzedaż usług głosowych, a także system workflow obejmujący wszystkie procedury. Z kolei wirtualizacja serwerów zapasowych zoptymalizowała kosztowo i wydajnościowo zasoby IT oraz umożliwiła stworzenie centralnego systemu kopii zapasowych. W przypadku kluczowych systemów spółki, takich jak billing, wprowadzono architekturę wysokiej dostępności. Spółka pracuje zgodnie z procedurami bezpieczeństwa ISO 27001. Wszystkie zmiany i nowe inwestycje prowadzone są zgodnie z metodyką projektową.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200