Enface: PAWEŁ KIEŻYŃSKI…

...prezes zarządu MP Electronics & Development sp. z o.o., firmy, która oferuje innowacyjne rozwiązania sektorowi medycznemu, ubezpieczeniowemu-assistance, e-commerce i finansowemu

O SŁUŻBIE ZDROWIA JAKO KLIENCIE IT

Sektor medyczny należy obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów, a coraz nowsze metody leczenia wymagają wsparcia zaawansowanej technologii. Z pomocą przychodzą nowoczesne urządzenia oraz oprogramowanie tworzone przez firmy informatyczne. Odpowiedzią naszej firmy jest aplikacja Karta Pacjenta zaprojektowana na nowoczesne tablety z systemem Microsoft Windows 8.

Większość placówek medycznych ma obecnie systemy informatyczne, które pozwalają na tworzenie dokumentacji medycznej przynajmniej w zakresie umożliwiającym rozliczenia z NFZ. Szczególnie teraz, ze względu na zbliżający się obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, można zaobserwować wzmożone zainteresowanie systemami informatycznymi.

O KARCIE PACJENTA

Karta Pacjenta to aplikacja wspomagająca specjalistów z branży medycznej, zwłaszcza lekarzy. Rozwiązanie polega na przeniesieniu informacji o pacjencie do mobilnego tabletu pozwalającego na swobodną pracę zarówno w placówce medycznej, jak i w terenie.

Nasza platforma pozwala na rejestrację pacjentów oraz zarządzanie wszystkimi zdarzeniami, które wiążą się z procesem leczenia. Dla każdego pacjenta tworzona jest indywidualna karta, która zawiera wszystkie niezbędne informacje: wizyty lekarskie, choroby i stosowane leczenie. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie wizyty lekarskiej w gabinecie lekarskim, jak również w domu pacjenta. Dzięki przeniesieniu dokumentacji papierowej do mobilnego tabletu można z dowolnego miejsca szybko uzyskać informacje o odbytej konsultacji. Na podstawie przeprowadzonego podczas wizyty lekarskiej rozpoznania nasza aplikacja automatycznie dodaje do dokumentacji informacje o nowych chorobach, które można powiązać ze stosowanymi lekami. Dzięki takiemu rozwiązaniu można szybko uzyskać informację o prowadzonym leczeniu.

O TELEKONSULTACJI

Stosując aplikację Karta Pacjenta, można z dowolnego miejsca w szybki i łatwy sposób uzyskać informacje o pacjencie. Dzięki temu lekarz ma pod ręką wszystkie dane, które są mu są potrzebne podczas pracy. A ponieważ są dostępne w postaci elektronicznej, to w jednym czasie może z nich korzystać cały zespół specjalistów. Chcąc usprawnić pracę lekarza, dajemy mu narzędzie do przeprowadzania oględzin stanu pacjenta na odległość. Telekonsultacje pozwalają pacjentowi na przesyłanie wiadomości tekstowych i zdjęć za pomocą telefonu komórkowego.

Nasze rozwiązanie dotyczące telekonsultacji pozwala zaoszczędzić czas lekarza i wykonać wstępną ocenę schorzenia pacjenta na odległość. Uproszczenie kontaktu na linii pacjent – lekarz pozwala na szybszą reakcję oraz wspomaga działania profilaktyczne.

O ROZWOJU OPROGRAMOWANIA MEDYCZNEGO

Na podstawie konsultacji z użytkownikami wprowadziliśmy w naszej aplikacji wiele zmian, w tym m.in.: rozszerzenie formularza wizyty lekarskiej o nowe pola, usprawnienie definiowania rozpoznania choroby czy tworzenia recepty. Wprowadzamy też nowe rodzaje raportów, w tym raport podsumowujący przeprowadzone wizyty oraz wydruki.

Cały czas modyfikujemy i aktualizujemy nasze oprogramowanie. Karta Pacjenta ma zintegrowane rejestry, takie jak rejestr produktów leczniczych dostępnych w Polsce, który wymaga ciągłej aktualizacji. Poza tym planujemy integrację naszej aplikacji z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – projektem P1, serwisem e-zwolnienia, który ma być wprowadzony przez ZUS, oraz innymi, które ułatwią pracę lekarzom.

O ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach służby zdrowia to bardzo trudne zadanie. Zespół zajmujący się tym projektem musi przełożyć procedury i dokumentację na formę elektroniczną. Liczę, że to oprogramowanie zostanie oddane do użytkowania w terminie oraz że uda nam się szybko dostosować naszą aplikację do jego wymagań integracyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200