Energis: w kierunku nowych usług

W kilka dni po opublikowaniu informacji o przejęciu Energis Polska przez GTS o planach rozwoju operatora rozmawiamy z Nipunem Guptą, wiceprezesem ds. marketingu i relacji z klientami Energis Polska.

W kilka dni po opublikowaniu informacji o przejęciu Energis Polska przez GTS o planach rozwoju operatora rozmawiamy z Nipunem Guptą, wiceprezesem ds. marketingu i relacji z klientami Energis Polska.

NetWorld: Czy Energis Polska planuje zaistnieć na rynku telefonii komórkowej?

Energis: w kierunku nowych usług

Nipun Gupt?, wiceprezes ds. marketingu i relacji z klientami Energis Polska

Energis Polska traktuje telefonię komórkową jako ważną i nieodłączną część oferty dla klientów. Dlatego zaistnienie na rynku telefonii mobilnej jest dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest współpraca Energisu z jednym z operatorów komórkowych - początkowo w modelu resellerskim, docelowo dążąc do MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

NetWorld: W ostatnim czasie następuje dynamiczny rozwój prac nad standardem IEEE 802.16e (WiMAX), który może zdystansować obecnie używane szerokopasmowe systemy dostępowe. Czy Państwa doświadczenia z wdrażania usług dostępowych wskazują na potrzebę dostarczania nowych rozwiązań w tym zakresie?

Niewątpliwie WiMAX jest bardzo ciekawym alternatywnym rozwiązaniem dostępowym. Uważnie przyglądamy się temu obszarowi i na chwilę obecną nie widzimy wyraźnego potencjału w tej technologii na rynku polskim. Aktualne zasoby częstotliwości utrudniają świadczenie usług na skalę zapewniającą opłacalność inwestycji. Myśląc o szerszym wykorzystaniu rozwiązań dostępowych, nie tylko do świadczenia usługi dostępu do Internetu, będziemy koncentrować się również na innych rozwiązaniach dostępowych, np. xDSL.

NetWorld: GTS przejmie Energis Polska. Czy oprócz zmian własnościowych fuzja obu spółek będzie wiązała się ze zmianą wizerunku Państwa firmy i oferowanych przez nią produktów oraz usług? Jaką nazwę będzie nosić po połączeniu?

Analizowanych jest parę opcji nowej nazwy powstającego z obu firm koncernu. Ustalenie ostatecznej wersji jest kwestią kilku dni. Pewnym jest jednak, że połączona firma będzie realizować założenia biznesowe zarówno GTS, jak i Energisu. Mam na myśli koncentrowanie działań na rynku B2B oraz nieustanne podnoszenie jakości i innowacyjności świadczonych usług.

NetWorld: Jak oceniacie Państwo zapotrzebowanie polskiego rynku na usługi związane z możliwościami sieci inteligentnych (IVR, ułatwiony kontakt z klientem, całodobowa obsługa połączeń itp.)?

Istotną rolę w prowadzeniu biznesu odgrywa sprawna komunikacja firmy, zarówno z klientami, jak i z sieciami dostawców czy sprzedaży. Polepszanie mechanizmów komunikacji jest zatem ważnym czynnikiem z punktu widzenia rozwoju firmy. Uważam, że usługi sieci inteligentnej są niezbędnym narzędziem do osiągnięcia tego celu. Wierzę, że w Polsce - wzorem innych państw Unii Europejskiej - staną się wkrótce powszechnie używanym narzędziem do komunikowana firmy z partnerami biznesowymi. Musimy jednak uświadomić osobom zarządzającym małymi i średnimi firmami, że usługi typu 0-700 czy 0-800 to nie jest luksus, na który stać jedynie duże korporacje, lecz skuteczne i niedrogie narzędzie do porozumiewania się z klientami czy dostawcami.

NetWorld: Światowe trendy wskazują jednoznacznie na poważny wzrost znaczenia rozwiązań telefonii VoIP (Voice over IP) w ciągu kilku następnych lat. Czy widzicie Państwo potwierdzenie tych tendencji w polskich realiach?

W polskich realiach VoIP odgrywa istotną rolę. Zwłaszcza w warunkach, gdy alternatywni operatorzy nie mają łatwego dostępu do klienta. Dzięki technologii IP możemy dostarczać Internet, transmisję danych, głosu czy obrazu bez angażowania dużych środków finansowych. A to przekłada się bezpośrednio na ostateczną cenę usługi u klienta końcowego. VoIP jest więc korzystnym rozwiązaniem zarówno dla klientów, jak i operatorów.


TOP 200