EnFace: Sławomir Kopeć

...dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, który w 2005 r. zdobył tytuł Lidera Informatyki i co roku udowadnia, że na ten tytuł nadal zasługuje. Pod jego skrzydłami rozwija się największy w Polsce serwis e-administracji Wrota Małopolski oraz rozpoczynający się właśnie projekt rozbudowy sieci szerokopasmowej w Małopolsce.

...dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, który w 2005 r. zdobył tytuł Lidera Informatyki i co roku udowadnia, że na ten tytuł nadal zasługuje. Pod jego skrzydłami rozwija się największy w Polsce serwis e-administracji Wrota Małopolski oraz rozpoczynający się właśnie projekt rozbudowy sieci szerokopasmowej w Małopolsce.

O tym, czego oczekiwałby od nowego rządu

EnFace: Sławomir Kopeć

Sławomir Kopeć

Wystarczyłoby parę prostych posunięć, abyśmy nie musieli wstydzić się statystyk. Na razie jesteśmy na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej jeśli chodzi o rozwój e-administracji i szerokopasmowy dostęp do Internetu. Aby wyciągnąć Polskę na wyższe pozycje, potrzebna jest np. możliwość elektronicznej realizacji 20 podstawowych usług. Jestem przekonany, że obecny stan można zmienić w ciągu dwóch lat. Co trzeba zrobić? Portugalia pokazała, wskakując w takim właśnie czasie z miejsca 15 na 3, że wystarczy wizja, wola polityczna i konsekwencja w działaniu. Tymczasem nas w ciągu dwóch lat minęły Bułgaria i Rumunia...

O edukacji na rzecz społeczeństwa informacyjnego

Edukacja wydaje mi się równie istotna jak wspieranie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, czy budowanie usług administracji elektronicznej. Rolą samorządu województwa z pewnością nie jest organizowanie wszystkiego. Pomoc należy ukierunkować. Myślę tu nie tylko o dotarciu do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, ale też o szukaniu w lokalnych społecznościach liderów - nauczycieli, bibliotekarzy - wokół których powstaną ośrodki przekazu wiedzy i zmiany mentalnej. Młodzieży nie trzeba specjalnie zachęcać, wystarczy dać jej możliwości rozwoju. Mamy ciekawe doświadczenia, jeśli chodzi o ludzi starszych - okazuje się, że inicjatywy środowiskowe skierowane do nich trafiają na podatny grunt. W 2008 r. zamierzamy przeprowadzić bardzo szerokie badanie kompetencji społecznych w zakresie technologii informacyjnych.informacyjnych.

O czerpaniu inspiracji z doświadczeń innych

To nie jest tak, że my tu siedzimy w urzędzie i wymyślamy. Od ponad roku funkcjonuje Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, którego członkiem, obok AGH i UJ oraz największych firm IT, jest też samorząd województwa. W ramach klastra działają zespoły, których celem jest np. podnoszenie kompetencji kadr IT. Przyglądamy się, jak to jest robione na świecie i wyciągamy wnioski. Mamy też Małopolską Radę ds. Społeczeństwa Informacyjnego, kórej szefem jest marszałek województwa. Rada sprawdziła się w działaniu w ciągu ostatnich lat, choćby przez monitorowanie wdrażania istotnych dla regionu projektów IT. określenie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2007-2010.

O wykluczeniu cyfrowym

To realne zagrożenie, ale jak mierzyć wykluczenie cyfrowe? Chyba tylko mentalnością ludzi. Ci, kórzy mają dostęp do nowoczesnych narzędzi, są bardziej otwarci na nowe wyzwania i doświadczenia, stają się bardziej przedsiębiorczy. Wykluczenie cyfrowe ma rzeczywisty wpływ na produktywność i dochód narodowy - jeśli część ludzi jest poza "technologicznym obiegiem", zmniejsza się potencjał rynku. Pamiętajmy jednak, że nie powinniśmy wyręczać ludzi, lecz jedynie, jeśli mają podobne problemy i potrzeby, starać się w miarę możliwości proponować rozwiązania i ewentualnie koordynować ich działania.

Rozmawiała Dorota Konowrocka, fotografował Dominik Papaj

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200