EnFace: Krzysztof Góźdź...

...Key Account Manager w dziale Enterprise Storage & Servers w HP Polska, gdzie odpowiada m.in. za projekty związane z budową dużych klastrów obliczeniowych. Od 15 lat zajmuje się infrastrukturą informatyczną, dziś zafascynowany rozwiązaniami HPC.

...Key Account Manager w dziale Enterprise Storage & Servers w HP Polska, gdzie odpowiada m.in. za projekty związane z budową dużych klastrów obliczeniowych. Od 15 lat zajmuje się infrastrukturą informatyczną, dziś zafascynowany rozwiązaniami HPC.

O JEDNYM, OGÓLNOPOLSKIM SUPERKOMPUTERZE

EnFace: Krzysztof Góźdź...

Krzysztof Góźdź

Przez moje działania przemawia patriotyzm, stąd zaangażowanie w budowę superkomputerów w pięciu polskich ośrodkach obliczeniowych, a także w projekt PL-Grid. Ten ostatni ma zunifikować wykorzystywaną w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu infrastrukturę. Chcemy połączyć pracujące w tych ośrodkach superkomputery dzięki wykorzystaniu sieci szerokopasmowej Pionier. Zgodnie z planami konsorcjum PL-Grid, łączna moc obliczeniowa superkomputerów wykorzystywanych do celów naukowych w Polsce zwiększyć się ma prawie dwukrotnie do 200 Tflopów z 115 Tflopów obecnie. Być może wiosną 2009 r. PL-Grid otrzyma unijne fundusze na pierwszy etap projektu, w tym zakupy sprzętu i rozwój oprogramowania. Dziś jedynie superkomputery w gdańskim TASK i wrocławskim WCSS znajdują się na liście TOP500. Dzięki kolejnym inwestycjom na liście tej ma szansę - w ciągu kilku miesięcy - znaleźć się także krakowski Cyfronet, a zapewne również poznański PCSS i warszawski ICM.

O MODELU DLA SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Superkomputery budowane są w Polsce coraz częściej także przez firmy komercyjne, przede wszystkim właścicieli serwisów internetowych. Ich użytkowników nie interesuje, co się dzieje po stronie dostawcy, lecz np. szybkość, z jaką otwiera się ich strona na portalu nasza-klasa.pl. Tymczasem popularność serwisów internetowych - zwłaszcza społecznościowych - bardzo szybko dziś rośnie. Równie szybko i elastycznie musi więc być zwiększana moc obliczeniowa stojącej za nimi infrastruktury IT. Jednym z przykładów jest wymieniony już przeze mnie serwis nasza-klasa.pl. Tylko we wrześniu br. odnotował on 10 mld odwołań http! Tak ogromne zainteresowanie wymaga zastosowania technologii porównywalnych do tych, które wykorzystują naukowcy. Nasza-klasa.pl w ciągu kilku miesięcy - wraz z innym polskim portalem - znajdzie się na liście TOP500. Sprawić mają to planowane właśnie inwestycje.

O POZYCJI POLSKI SUPERKOMPUTEROWEJ

Mam nadzieję, że w czerwcu 2009 r. na liście TOP500 znajdzie się aż 8. polskich superkomputerów, co - pod względem ich liczby - dałoby nam 9. miejsce na świecie po: Stanach Zjednoczonych, Wlk. Brytanii, Japonii, Chinach, Francji, Niemczech, Szwecji i Rosji. Za nami znajdą się takie potęgi, jak np. Szwajcaria, Włochy i Indie. Jako kraj zyskujemy więc coraz silniejszą pozycję na świecie.

O NAUKOWYM POTENCJALE KLASTRÓW

Z polskich zasobów obliczeniowych w największym stopniu korzysta dziś CERN, w tym na potrzeby zbierania danych z największego na świecie akceleratora cząstek, tzw. Wielkiego Zderzacza Hadronów. Możliwości jest jednak wiele. Nie tylko w zakresie fizyki wysokich energii, ale także chemii, biochemii, astronomii, meteorologii czy medycyny. Przykładowo Cyfronet wykorzystuje zasoby superkomputerowe do doboru odpowiednich zestawów leków na HIV dla konkretnego pacjenta. Naukowcy chętnie korzystają z pomocy superkomputerów, bo to daje szansę zamknięcia badań jeszcze za ich życia. Chciałby jednak, aby posiadane i budowane przez polskie środowisko naukowe superkomputery były szerzej dostępne dla studentów. Zbyt często spotykam się bowiem z sytuacjami, że zaczynające pracę zawodową osoby z wyższym wykształceniem technicznym swoją znajomość architektur komputerowych ograniczają do składanych we własnym zakresie komputerów PC.

Rozmawiał Adam Jadczak

Fotografował Norbert Gajlewicz


TOP 200