EnFace: Dariusz Bogdan...

...podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Zajmuje się energetyką, górnictwem, programami offsetowymi i prowadzi prace nad projektami ustaw o e-podpisach, nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (z niej wynika tzw. jedno okienko w rejestracji działalności gospodarczej) oraz programem na rzecz handlu elektronicznego.

...podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Zajmuje się energetyką, górnictwem, programami offsetowymi i prowadzi prace nad projektami ustaw o e-podpisach, nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (z niej wynika tzw. jedno okienko w rejestracji działalności gospodarczej) oraz programem na rzecz handlu elektronicznego.

O PORAŻCE USTAWY O E-PODPISIE

Po siedmiu latach obowiązywania Ustawy o podpisie elektronicznym widzimy konieczność zmiany zawartych w niej przepisów. Mając na uwadze determinację mojego szefa, wicepremiera Waldemara Pawlaka, który chce upowszechnić e-podpis w Polsce przygotowaliśmy nowy projekt.

O NOWEJ USTAWIE

EnFace: Dariusz Bogdan...

Dariusz Bogdan

Odwołujemy się wprost do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 1999/93/WE z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych. Projekt ustawy ma charakter narzędziowy. Opisuje, które podpisy dopuszczamy do obiegu gospodarczego i urzędowego, i na jakich zasadach mają być wydawane. Proponujemy: podpis kwalifikowany - odpowiednik dzisiejszego podpisu bezpiecznego; pieczęć elektroniczną - podpis urzędu administracji publicznej; podpis łączny - grupy osób oraz urzędowy - do wprowadzania przez MSWiA. Ponadto, zgodnie z projektem, w sprawach prostych, nie wymagających deklaracji woli lub twardej identyfikacji, obywatel będzie mógł oznaczyć elektroniczną korespondencję z urzędem imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL. Wiele wniosków i pytań obywateli może być tak podpisywana. Uważamy również, że podpis urzędowy mógłby się znaleźć w nowym dowodzie od stycznia 2011 r.

Notabene, w projekcie ustawy dajemy wolny wybór, kiedy użyć danego podpisu. Będzie to zależało od przepisów regulujących poszczególne dziedziny życia lub wzajemnych umów, jakie podpisy będą honorowane w bankach, a jakie w urzędach. Wprowadzimy też dwie usługi: datownik elektroniczny i znakowanie czasem. Projekt przewiduje również wykorzystanie biometrii w celu potwierdzenia identyfikacji składającego e-podpis. Gdy biometria się upowszechni, to stanie się równie skuteczną, a może najskuteczniejszą formą identyfikacji osoby.

Sądzimy, że w listopadzie ustawą zajmie się Rada Ministrów. Potem projekt trafi do Sejmu. Wierzymy, że wszyscy, którym zależy na rozwoju gospodarki elektronicznej, pomogą nam w parlamencie i za kilka miesięcy pojawią się nowe podpisy na rynku.

O KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORCÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Chcemy wprowadzić ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy chcą wydawać certyfikaty, m.in. poprzez zniesienie opłaty za wpis, która obecnie wynosi 10 tys. euro. Jeśli zbiegnie się to ze zmianami w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, czyli zniesieniem opłat przy rejestracji działalność przez Internet, a także z możliwością wysyłania deklaracji PIT e-mailem, osoby prywatne i firmy odkryją korzyści z załatwiania spraw drogą elektroniczną. Oczywiście będzie też potrzebna szeroka akcja promocyjna i dalsze poszerzanie gamy usług elektronicznych.

O HISTORII PRACY W ADMINISTRACJI

Po studiach na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, przez 14 lat pracowałem w Agencji Rynku Rolnego, w której przeszedłem wszystkie szczeble kariery - od inspektora aż po stanowisko dyrektora Biura Teleinformatyki. Moja zasługą jest przygotowanie ARR od strony IT do pełnienia zadań agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. ARR jako jedyna tego typu agencja w historii UE uzyskała akredytacje bezwarunkową. W międzyczasie ukończyłem studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Rozmawiał Sławomir Kosieliński, foto Archiwum Lidera Informatyki 2008

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200