EnFace: Andrzej Niżnik...

...założyciel francuskiej firmy Robobat, która w styczniu br. została przejęta przez Autodesk; prezes Robobat Polska, członek Małopolskiej Rady Innowacji, prywatnie pasjonuje się kiteboardingiem.

...założyciel francuskiej firmy Robobat, która w styczniu br. została przejęta przez Autodesk; prezes Robobat Polska, członek Małopolskiej Rady Innowacji, prywatnie pasjonuje się kiteboardingiem.

O innowacyjności polskiej gospodarki

Andrzej Niżnik

Andrzej Niżnik

Polski rząd powinien postawić na młodych i zdolnych, małe firmy mające duży potencjał. Nowoczesne technologie internetowe - w szczególności rozwijający się rynek SaaS wymagający stosunkowo niewielkich nakładów - mają potencjał do wprowadzenia naprawdę innowacyjnych rozwiązań. Poza tym rząd powinien bardziej wspomagać lokalne innowacje, a ograniczyć pomoc wielkim, zagranicznym koncernom, jak IBM czy Motorola, które drenują rynek polski z najzdolniejszych informatyków, a wytwarzaną przez nich własność intelektualną transferują poza granice Polski. Osobiście zamierzam pomagać małym, innowacyjnym, polskim firmom i włączyć się w ruch Aniołów Biznesu, a może nawet uruchomić własny fundusz inwestycyjny.

O tworzeniu oprogramowania

Gdy tylko zetknąłem się bliżej z technologią komputerową w czasie mojego studenckiego stażu w Royal Institute of Technology w Sztokholmie, zafascynowałem się programowaniem. W czasie studiów w INSA w Tuluzie pierwszą wersję programu do obliczeń konstrukcji napisałem w dwa tygodnie w ramach przedmiotu "informatyka". Okazało się, że spotkał się on z dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych, francuskich biur projektowych. Na pierwsze sukcesy finansowe musiałem poczekać dwa lata. Po zbudowaniu pełnej i profesjonalnej wersji Robota, program ten szybko stał się przebojem na rynku francuskim. Wobec konieczności poszerzenia aktywności, założyłem w 1988 r. firmę Robobat sarl w Grenoble we Francji, a w 1989 r. jej filię w Krakowie.

O transakcji z Autodesk

Autodesk jest światowym liderem w oprogramowaniu wspomagającym projektowanie. Robobat był zaś jednym z liderów na rynku oprogramowania do obliczeń i wspomagania projektowania inżynierskiego dla konstrukcji budowlanych. Nasza działalność uzupełniała ofertę , który zdecydował się na zintegrowanie naszych produktów i technologii ze swoimi. Firma chciała przejąć też ludzi, którzy tworzyli technologię, a ci pracowali prawie wszyscy w Krakowie.

O biznesie w Polsce i we Francji

W wielu wypadkach trudniej prowadzi się go we Francji. Administracja francuska jest bardziej przyjazna przedsiębiorcom niż polska, ale podatki we Francji są jednymi z najwyższych na świecie (do niedawna przedsiębiorcy płacili podatki nawet w wysokości powyżej 80% w stosunku do dochodów), a wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy spowodowało zanik etosu pracy i motywacji pracowników. We Francji co roku upada ponad 50 tys. firm, kilka razy więcej niż w Polsce. Konkurencja jest ogromna.

W Polsce mamy za to świetnych, ambitnych i pracowitych fachowców. Polscy informatycy są uważani za jednych z najlepszych na świecie. Przedsiębiorcom doskwiera jednak złe prawo, zmieniające się interpretacje podatkowe i traktowanie ich podejrzliwie przez urzędy i administrację. To się stopniowo zmienia na lepsze. Wciąż jednak we Francji łatwiejszy jest eksport, bo rząd francuski wspiera i pomaga eksporterom. Wyjście poza rynek lokalny jest jednak zawsze trudne. To wyższy stopień biznesu, jednak absolutnie niezbędny do osiągnięcia sukcesu w aktualnym świecie globalizacji.

O polskiej branży IT

Polski rynek IT jest trochę zaściankowy, skierowany głównie na obsługę dużych podmiotów publicznych i spółek giełdowych, gdzie kryteria wyboru kontrahenta często są (były) niemerytoryczne. Polskie firmy IT wolą na razie łatwiejsze kontrakty na polskim rynku, niż walkę z wielkimi tego świata na rynku globalnym, a powinny mieć większe ambicje.

Rozmawiał Adam Jadczak, Fotografia z własnego archiwum


TOP 200