En face: Marta Stefańczyk...

...nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, pomysłodawczyni i animatorka Festiwalu Informatycznego.

O chęci do pracy

Wielu uczniów, którzy kształcą się na kierunku technik informatyk, podejmuje działania komercyjne już w trakcie nauki, czyli ok. 16 roku życia. Podchodzą do tematów lekcji w sposób praktyczny – zastanawiają, się co mogą zrobić z daną wiedzą czy umiejętnościami. Dlatego zdarzają się problemy z motywacją do nauki przedmiotów humanistycznych. Nie wszystkich udaje się przekonać, że te wiadomości mogą się przydać następcy Billa Gatesa. Większość absolwentów startuje na studia, wybierając kierunki techniczne, część z nich łączy naukę z pracą zawodową. Niektórzy podejmują własną działalność gospodarczą, wielu kontynuuje pracę w firmach, w których odbywali praktyki zawodowe.

O poziomie kompetencji informatycznych i społecznych

Kompetencje informatyczne i społeczne rzadko idą w parze, choć są wyjątki. Mieliśmy okazję obserwować podczas sześciu edycji Festiwalu Informatycznego osoby przygotowane perfekcyjnie do zaprezentowania swojej pracy, ale zdarzało się, że pomysł był godny uwagi, od strony technicznej przygotowany bardzo dobrze, ale stres i nieumiejętność poradzenia sobie ze zwięzłym i atrakcyjnym przedstawieniem tematu zdominowały wystąpienie. Były też przypadki, że uczeń odczytał prezentację z tabletu lub komputera, unikając nawet kontaktu wzrokowego z publicznością czy członkami jury. Dobrym rozwiązaniem dla niektórych skrajnie introwertycznych młodych informatyków (z nikłą nadzieją na szybką poprawę umiejętności komunikacyjnych) było startowanie w tandemie z bardziej „wygadanym” kolegą. Możliwość współpracy przez internet może niekiedy wiązać się z zabawnymi sytuacjami. Miałam przypadek, że uczniowie, którzy tworzyli wspólnie zaawansowane projekty, nie rozpoznali się na szkolnym korytarzu. A niezwykle rozmowny i kompetentny w komunikacji elektronicznej uczestnik konkursu podczas festiwalu nie powiedział ani słowa.


TOP 200