En face: Krzysztof Szubert

Prezes zarządu Connect Distribution, minister cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, pomysłodawca zlotu motocyklistów branży IT.

O MINISTERSTWIE ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Celem stworzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni przez Business Centre Club jest wsparcie działań rządu służących gospodarce, inspirowanie i monitorowanie prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. Należy do niego wiele osób, które zajmowały wysokie stanowiska w administracji rządowej i pracowały w biznesie. To środowisko mocne merytorycznie. Monitorujemy działania rządu w różnych obszarach, przygotowujemy kwartalne raporty i analizy, próbujemy zainteresować współpracą różne ministerstwa. Uważamy, że w cyfryzacji najważniejszymi obszarami działania są obecnie: zwiększenie dostępu do Internetu w Polsce, zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania i praca nad dostarczaniem kolejnych usług elektronicznych przez administrację.

Wychodząc z dyskusji o ACTA chcieliśmy też zwrócić uwagę na bardzo ważny temat jednolitego sądu patentowego, ponieważ kwestie patentowe przysparzają przedsiębiorcom wiele problemów. Będziemy się też teraz zajmować tematami pl.ID i elektronicznej karty pacjenta. Działania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oceniliśmy ostatnio na 4 w 10-stopniowej skali. Plusem jest pojawienie się raportu otwarcia "Polska 2.0 nowy start dla e-administracji", do którego możemy się odnosić i monitorować postępy w realizacji planów. MAiC ma jednak dużo nagłych, pilnych spraw takich jak chociażby ostatnie problemy z funduszami unijnymi na projekty informatyczne. Jego działalność to wciąż organizowanie się i gaszenie pożarów.

O ORGANIZACJACH BRANŻOWYCH

W Polsce, inaczej niż na przykład w Niemczech, do organizacji branżowych i zrzeszających pracodawców należy niewiele osób. To strata z punktu widzenia firm, ponieważ w grupach łatwiej dbać o interesy branży, prowadzić działania lobbingowe. Prezes BCC rozmawia z rządem o wprowadzeniu, na wzór niemiecki, obowiązku udziału w organizacjach branżowych dla firm. Problemem jest też to, że do organizacji zrzeszających pracodawców należą głównie prezesi dużych firm, bardzo słabo są natomiast reprezentowane małe i średnie firmy, które mają kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Pomysłem BCC było stworzenie koalicji firm związanych z branżą , która wspólnie podejmowałaby dialog z administracją w ważnych dla branży kwestiach. Prace związane z powołaniem Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI) zajęły dwa lata. Koalicja ruszyła bardzo dobrze, odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami administracji, ale po zmianach w rządzie nie było woli ze strony administracji do rozmów z Koalicją i jej działalność wyhamowała.

O KONSOLIDACJI RYNKU DYSTRYBUCJI ROZWIĄZAŃ IT

W Polsce na rynku dystrybucji rozwiązań IT mamy zarówno dużych dystrybutorów z centrami logistycznymi jak i grupę dystrybutorów value added, wśród których są zarówno przedstawicielstwa firm zagranicznych oraz firmy polskie, takie jak Connect Distribution. Jakiś czas temu mówiło się, że rynek dystrybucji rozwiązań IT będzie się konsolidował. Nie widać jednak chęci do konsolidacji wśród dużych brokerów. Przejęcia dużych podmiotów są bardzo kosztowne, a potencjalny wzrost z inwestycji nieadekwatny do ryzyka. Duże firmy rozglądają się za to mniejszymi, polskimi firmami dystrybucyjnymi, które można przejąć. Widać też, że firmy dystrybucyjne coraz bardziej wchodzą sobie w kompetencje. Pod presją inwestorów duzi dystrybutorzy tworzą coraz częściej działy Value Added Distribution. Nasza firma ma specjalistyczną ofertę, mamy na rynku swój bezpieczny obszar i trudno znaleźć bezpośrednią konkurencję dla nas.

O INTEGRACJI BRANŻY IT PO GODZINACH

Osobista pasja do motocykli i praca w branży IT zaowocowały pomysłem organizacji zlotu motocyklowego branży IT. W tym roku odbył się drugi zlot, który cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Było na nim dwa razy więcej osób niż na pierwszej imprezie, a wielu osobom musieliśmy odmówić uczestnictwa ze względu na brak miejsc noclegowych. Pokazuje to, że ludziom brakuje spotkań w luźnej atmosferze na której można połączyć rozmowę o pasji i życiu zawodowym. Myślimy o podobnych imprezach dla branży IT połączonych z nurkowaniem lub łódkami. Na rynku brakuje tego typu imprez, wyjazdów. Firmy organizują wyjazdy, ale zwykle maja one charakter nagrody, na przykład dla najlepszych partnerów, a to coś innego. Kiedyś odbywały się zawody narciarskie dla branży IT. To ciekawa inicjatywa i fajnie by było, gdyby jakaś firma ją reaktywowała.


TOP 200