ENFACE: PROF. WOJCIECH WITKIEWICZ...

...lekarz i menedżer, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, który skutecznie pozyskuje finansowanie z Unii Europejskiej

O FINANSOWANIU POPRAWY LECZENIA

Projekty unijne podzieliłbym na dwa rodzaje. Jeden z nich to drobne projekty, często spektakularne doraźne zakupy, które są wprawdzie bardzo medialne, jednak nie zmieniają w sposób istotny ochrony zdrowia. Drugie, to duże projekty, konsorcjalne, trwale wpisujące się w poprawę warunków leczenia. Jestem zdecydowanym zwolennikiem tych drugich, bo to one wskazują kierunki, w których powinna rozwijać się ochrona zdrowia.

O TELERADIOLOGII I DOLNOŚLĄSKIM E-ZDROWIU

Celem utworzenia Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii, w którym uczestniczyło 9 podmiotów było dostosowanie pracowni radiologicznych do przepisów prawa poprzez ucyfrowienie sprzętu posiadanego przez te placówki. Ponadto stworzono platformę wymiany danych radiologicznych pomiędzy placówkami.

Zobacz również:

  • Bezpieczeństwo i niezawodność w ochronie zdrowia

W ramach Dolnośląskiego e-zdrowia zbudowano platformę wymiany informacji medycznych umożliwiającą lekarzom wgląd w informacje medyczne oraz wdrożono platformę umożliwiającą zarządzanie placówkami ochrony zdrowia. W projekcie tym doposażono placówki ochrony zdrowia w niezbędny do pracy sprzęt komputerowy oraz zbudowano systemy chroniące m.in. dane medyczne.

Trzeci z projektów to realizowany wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Projekt ten pozwolił na zbudowanie narzędzi ułatwiających zarządzanie w tym racjonalizację kosztów leczenia.

O ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Obecnie szpital realizuje 2 projekty w ramach Dolnośląskiego Zdrowia-2. Jeden z nich, w celu dostosowania do przepisów Ustawy o Systemie Informacji Medycznej pozwala na zbudowanie narzędzi do przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta w wersji elektronicznej. Drugi to zbudowanie platformy do e-rejestracji, czyli mówiąc prościej możliwości zapisania się do lekarza poprzez sieć Internet.

Projekty realizowane przez Szpital zostały docenione poprzez przyznanie w roku 2010 naszej placówce tytułu Złoty Skalpel Pulsu Medycyny oraz - najbardziej prestiżowej nagrody w dziedzinie informatyki w Polsce - Lidera Informatyki czasopisma Computerworld w roku 2010 i 2013. Ponadto województwo dolnośląskie, jeszcze niedawno posiadające najbardziej zadłużone w kraju szpitale, obecnie jest na pierwszym miejscu w obszarze zarządzania wśród publicznych placówek ochrony zdrowia.

O KORZYŚCIACH DLA PACJENTA

Przez lepsze zarządzanie więcej pieniędzy pozostaje na leczenie, a co za tym idzie jesteśmy w stanie przyjąć więcej pacjentów, a tym samym skuteczniej skracać kolejki do specjalistów. Nowoczesne urządzenia radiologiczne to mniejsza dawka promieniowania rentgenowskiego, lepsza jakość zdjęć i dokładniejsza diagnostyka. Ponadto pacjent nie musi już przynosić do porównania wcześniejszych badań, bo wszystkie wcześniej zrobione są dostępne dla lekarzy radiologów. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w leczeniu chorób nowotworowych, gdy musimy na bieżąco monitorować stan zdrowia leczonego. Podobnie jeżeli chodzi o dostęp do dokumentacji medycznej. Gdziekolwiek pacjent będzie leczony lekarz będzie miał dostęp do historii leczenia, diagnostyki i przepisanych leków. W tym zakresie jesteśmy liderem jako województwo w dopasowaniu naszych systemów informatycznych do tworzonych centralnie systemów w ramach projektu P1.

O TELEMEDYCYNIE I TELEREHABILITACJI

W dalszym ciągu chciałbym popierać duże projekty, które podniosą poziom placówek ochrony zdrowia. Musimy pamiętać o starzejącym się społeczeństwie i konieczności otoczenia go lepszą opieką przy niestety nieadekwatnych do tego nakładach finansowych. Takie możliwości daje współczesna nauka poprzez np. zastosowanie technik informatycznych, np. telemedycyna, telerehabilitacja czy też diagnostyka na odległość. Jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy aktywnie uczestniczymy w tych procesach. Posiadając jedyny w Polsce robot chirurgiczny da Vinci – najbardziej rozwiniętą technologię informatyczną - chcemy być wiodącym ośrodkiem chirurgii robotowej w Polsce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200