ENFACE: BARTOSZ CIEPLUCH...

…pierwszy Polak i najmłodszy w historii Dyrektor Europejskiego Centrum Oprogramowania i Inżynierii Nokia Solutions and Networks we Wrocławiu oraz członek zarządu polskiego oddziału NSN

O CECHACH LIDERA W IT

Dobrego lidera możemy poznać po nastawieniu na rozwój własny i zespołu. Lider powinien iść z duchem czasu i nieprzerwanie dokształcać się w swojej profesji. Nie mniejszą rolę w codziennej pracy odgrywa otwartość na innych ludzi. Nawiązywanie kontaktów stanowi o umiejętności przyciągania do siebie ludzi i budowania z nimi, a także między nimi stałych więzi. Ostatnią ważną cechą jest otwartość na dyskusję, połączona z poczuciem własnej wartości i nieustannym myśleniem w kategoriach zwycięstwa. Według mnie idealny lider posiada te wszystkie cechy, ale nie tylko. Wyjątkowość takiej osoby polega bowiem na tym na tym, że umie korzystać z tych cech w praktyce i zaszczepić je w innych ludziach.

O PRACY W MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁACH

Za granicą bardziej otwieramy się na innych ludzi, na nowe idee czy obyczaje. Dzięki studiom czy pracy w międzynarodowym gronie poznajemy inne kultury i związane z nimi obyczaje. Taka wiedza w przyszłości może okazać się nieoceniona i może stanowić o sukcesie bądź porażce międzynarodowego projektu. Znajomość różnic międzykulturowych w tworzeniu osądów, motywacjach ludzkich czy umiejętność oceny estetyki w różnych kulturach to ogromny kapitał dobrego lidera.

Zobacz również:

  • Lekkie uspokojenie nastrojów na rynku pracy IT. Podsumowanie drugiego kwartału 2022
  • 7 toksycznych zachowań w zespole, które liderzy IT muszą wyeliminować

O IDEALNYM ZESPOLE

Zespół, który ma wykonać trudne zadanie powinien się składać z kompetentnych specjalistów kierowanych przez silnego, ale i wyrozumiałego lidera. W każdej grupie czy nawet podgrupie powinna znaleźć zastosowanie podstawowa zasada doboru współpracowników, czyli różnorodność. W myśl tej zasady w idealnym zespole, oprócz wspomnianego lidera, znajdziemy kompetentnego specjalistę, osobę kreatywną z tysiącem pomysłów, trzeźwo myślącego logika oraz pragmatycznego organizatora. Różnorodny przekrój zespołu wpływa mobilizująco na pracę całej grupy, a sam model pracy w naturalny sposób rozwija predyspozycje psychiczne i zawodowe wszystkich członków grupy.

O SYMBIOZIE UCZELNI I BIZNESU

Zwracamy uwagę na kwestię praktyk studenckich i staży. Zdobyte w ten sposób doświadczenia stanowią nieoceniony kapitał młodego człowieka, który bardzo często wchodząc na rynek pracy, dysponuje tylko dyplomem i wiedzą teoretyczną. Pracodawcy poszukują kandydatów, których nie będą musieli przyuczać od podstaw do pracy w swojej firmie. Aby to założenie lepiej realizować w praktyce nasz oddział NSN we Wrocławiu podjął współpracę z wiodącymi uczelniami w regionie. Nasza kooperacja na tej płaszczyźnie to o wiele więcej niż tylko praktyki dla studentów. Innym wymiarem współpracy z władzami uczelni jest zmiana programu studiów, tak by był on bardziej dostosowany do wymogów biznesu. Delegujemy naszych najlepszych specjalistów, aby prowadzili na uczelniach zajęcia poświęcone praktyce programowania czy wiedzy telekomunikacyjnej. Nauka i przedsiębiorczość po prostu muszą iść w parze albo inaczej – nawzajem się wspierając, żyć w symbiozie. Absolwenci wyższych uczelni w Polsce już potrafią korzystać z rozwiązań biznesowo – uczelnianych, są dobrze wyedukowani, niezwykle inteligentni.

O LEPSZEJ KOMERCJALIZACJI

Uważam, że należy rozwijać różnego rodzaju start-upy na skalę ogólnokrajową. Uczelnie zaczynają dostrzegać konieczność wspierania takich projektów, jednak programy rozwoju nietuzinkowych pomysłów muszą doczekać się spójnego, konsekwentnego wsparcia ze strony rządowej – niezależnie od tego, kto w danej „czterolatce” dzierży polityczne stery kraju. Mówiąc „wsparcie”, nie mam jednak na myśli wyłącznie grantów na badania czy środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia przedsięwzięcia, ale uniwersalne rozwiązania systemowe, a wśród nich m. in. merytoryczną pomoc prawną, np. w zakresie prawa patentowego czy ułatwienia na drodze urzędowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200