EN FACE: dr inż. Marcin Guzik...

... kierownik sekcji ds. zarządzania danymi przestrzennymi w Tatrzańskim Parku Narodowym, jeden z pomysłodawców i administratorów GeoPortalu Tatry, organizator warsztatów "GIS w parkach narodowych i w obszarach chronionych".

EN FACE: dr inż. Marcin Guzik...

O GEOPORTALU TATRY

Celem było udostępnienie turystom i naukowcom prowadzącym w Tatrach badania naukowe danych przestrzennych gromadzonych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Mniej więcej w 2004 r. pojawiły się możliwości techniczne, dzięki czemu mogliśmy - we współpracy z Instytutem Systemów Przestrzennych i Katastralnych - udostępnić odbiorcom GeoPortalTatry pod koniec 2006 r. Z jednej strony umożliwia on, po prostu, obejrzenie i wydrukowanie interesujących dla odbiorcy warstw mapy Tatr (np. obejrzenie zdjęcia satelitarnego, na które możemy nałożyć szlaki turystyczne, rowerowe, jaskinie czy też zasięgi występowania kozicy i świstaków), a z drugiej strony ściągnięcie przy pomocy serwisu WMS danych źródłowych, interesujących dla osób profesjonalnie wykorzystujących systemy GIS np. w badaniach. Przykładowo, naukowiec opracowujący na komputerze mapę wypadków w Tatrach może skorzystać z warstwy szlaków turystycznych udostępnianych przez serwis WMS. Moim marzeniem jest rozbudowanie portalu w dwóch kierunkach - 3D i możliwość "wirtualnego przelotu" nad Tatrami oraz udostępnienia metadanych o gromadzonych przez nas danych.

O IDEI GEOPORTALU PARKÓW NARODOWYCH

Pomysł ten padł podczas jednego z warsztatów "GIS w parkach narodowych", ale wówczas nie było pieniędzy na jego realizację. Teraz ma powstać miniportal parków narodowych z podstawowymi informacjami na ich temat, a prace nad nim koordynuje Wigierski Park Narodowy. Problem w tym, że dane zasilające systemy GIS parków nie są gromadzone w jednolity sposób, co wynika po części z tego, że GIS jest tam traktowany po macoszemu ze względu na brak funduszy. Standard danych środowiskowych został opracowany podczas III warsztatów, trzy lata temu został przekazany Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zweryfikowany przez Polską Akademię Nauk i… czekamy.

O NOWYM ATLASIE TATR

Idea powstania Atlasu sięga roku 2004, kiedy to zaczęto zastanawiać się nad formą wznowienia atlasu Tatrzańskiego Parku Narodowego z 1985 r., zawierającego ponad 30 map i odzwierciedlającego ówczesny stopień poznania Tatr. Z czasem idea rozrosła się i zaczęliśmy myśleć o atlasie całych Tatr, a nie tylko ich części mieszczącej się w granicach Polski, nie tylko w formie papierowej, ale i multimedialnej. W prace nad atlasem włączył się słowacki park narodowy i Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Atlas cyfrowy będzie nieco podobny do GeoPortalu, z tym że zostanie uzupełniony nowymi danymi przestrzennymi, oraz będzie dodatkowo połączony z cyfrową biblioteką trudno dostępnych pozycji literatury tatrzańskiej, galerią zdjęć, planów i filmów oraz bazą informacji o obiektach.

O WŁASNEJ ŚCIEŻCE KARIERY

Ukończyłem kierunek Ochrona Zasobów Leśnych na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie wraz z pierwszym rocznikiem studentów, który zetknął się z przedmiotem Systemy Informacji Geograficznej. Dla starszych leśników był to zupełnie nieznany temat, więc miałem nadzieję zdobyć ciekawą pracę, szkoląc się właśnie w tym zakresie. Skończyłem studia w odpowiednim momencie i trafiłem do Tatrzańskiego Parku Narodowego, a tam otrzymałem zadanie stworzenia systemu GIS. TPN we współpracy z Geosystems Polska rozpoczynał właśnie prace nad projektowaniem GIS dla Tatr. Z czasem stałem się kimś w rodzaju animatora polskiego środowiska związanego z GIS w obszarach chronionych, chyba głównie dlatego, że pracuję w TPN, a Tatry przyciągają ludzi i stosunkowo łatwo jest nam pozyskać sponsorów, aby móc organizować ogólnopolskie warsztaty.

O ŚLEDZENIU MISIA

Nie ma powodów technicznych, dla których nie moglibyśmy na mapie cyfrowej dodać kolejnej warstwy z informacją o miejscach pobytu niedźwiedzi. Takie działania były już podejmowane. Niedźwiedziom założono obroże telemetryczne z możliwością odbierania sygnałów GPS i nadawania przez sieć GSM co kilka godzin SMS-ów z informacją zawierającą współrzędne miejsca ich pobytu. Informacje te jednak na pewno nigdy nie będą powszechnie udostępniane. Ciekawość turystów nie zna bowiem granic...

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200