EN FACE: dr hab. inż. Cezary Orłowski...

...profesor Politechniki Gdańskiej, kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii

EN FACE: dr hab. inż. Cezary Orłowski...

O WARUNKACH WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM

Kluczowe dla skutecznej współpracy nauki z biznesem jest wzajemne zaufanie i uzyskiwane przez obie strony korzyści. Sens mają tylko projekty długofalowe, zakrojone na wiele lat. Nawiązanie takiej współpracy wymaga przezwyciężenia wielu barier, więc to zadanie dla wytrwałych, zdeterminowanych i tych, którym nie zależy na świętym spokoju. Zainteresowanie współpracą nauki z biznesem byłoby większe, gdyby ministerstwo premiowało tego rodzaju projekty i zachęcało do ich realizacji.

O KORZYŚCIACH DLA STUDENTÓW

W programach współpracy nauki z biznesem nie chodzi tylko o to, aby studenci poznali konkretne technologie. Kiedy jednak rozwiązują rzeczywiste problemy w oparciu o rzeczywiste dane, wykorzystując prawdziwe narzędzia, we współpracy z zewnętrznym partnerem, natykają się na wszystkie typowe problemy, które występują w firmach IT. Jeśli wcześnie zderzą się z nimi, później łatwiej im będzie odnaleźć się w zawodowej rzeczywistości. Nauka i praca badawcza nie może polegać jedynie na budowie idealnych modeli. Potrzebne są nowoczesne technologie i rzeczywiste środowiska weryfikacji.

O WSPÓŁPRACY Z IBM PRZY PROGRAMIE INICJATYWA AKADEMICKA

W ramach tego programu studenci zyskali możliwość odbywania staży w IBM i poznawania technologii tej firmy. Stosunkowo szybko okazało się, że presja studentów na proponowane przez IBM staże i praktyki była na tyle duża, że wspólnie podjęliśmy decyzje o rozszerzeniu tej inicjatywy. Presja ta wynikała ze specyficznej wiedzy studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej z zakresu relacji z klientami, zarządzania projektami, ekonomii, finansów, która łatwo implementuje się w technologiach IT. Zaczęliśmy wykorzystywać technologie IBM wspomagające zarządzanie projektami - m.in. Rational Method Composer i Rational Team Concert - rozwijając je o budżetowanie i harmonogramowanie zadań. Prace te miały charakter studenckich prac dyplomowych wspieranych przez mentorów z IBM i promotorów z Politechniki Gdańskiej. Współpraca w ramach programu Inicjatywa Akademicka szybko przekształciła się w realizację wspólnych projektów badawczych i biznesowych. Doświadczenia pozyskane ze współpracy z IBM zaowocowały np. projektem badawczym z GE Money Banku. Budowaliśmy model ewolucji tej organizacji. Wraz z konsultantami IBM mieliśmy również okazję realizować projekt dla Polskich Sieci Energetycznych, analizując problem integracji wykorzystywanego przez tę firmę oprogramowania z proponowanymi przez IBM nowymi technologiami.

O UNIWERSYTECKIM CENTRUM KOMPETENCYJNYM

Efektem kilkuletniej współpracy z IBM jest powołane do życia Uniwersyteckie Centrum Kompetencyjne Technologii Oprogramowania. Centrum to powstało w oparciu o wiedzę pracowników Zakładu Zarządzania Technologiami Informatycznymi - z zakresu technologii Rational - oraz Laboratorium Badania Technologii Informatycznych Politechniki Gdańskiej. Jest to drugie centrum kompetencyjne IBM w Polsce, ale pierwsze w zakresie technologii Rational. Zadaniem Centrum jest dostarczanie specyficznej wiedzy z zakresu budowy, wykorzystania i wdrażania technologii Rational dla potrzeb przedsiębiorstw. Ma ono dynamiczną strukturę. Na stałe do jego prac zostało oddelegowanych trzech pracowników naukowych, a w interdyscyplinarnych zespołach projektowych pracuje 15 studentów. Obecnie centrum realizuje projekt dotyczący integracji technologii Rational wokół cyklu wytwarzania oprogramowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200