EN FACE: Wojciech Materna...

... prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka i szef rzeszowskiej firmy IT Top

EN FACE: Wojciech Materna...

O STOWARZYSZENIU PODKARPACKA

Stowarzyszenie zostało założone w kwietniu 2006 roku przez szefów 26 firm z branży informatycznej z Podkarpacia jako platforma współpracy firm o uzupełniającej się ofercie. Pierwszym poważnym projektem stowarzyszenia było uzyskanie w 2009 roku dofinansowania z urzędu marszałkowskiego na staże w firmach członkowskich dla studentów rzeszowskich uczelni. Większość z 36 studentów, którzy zetknęli się wówczas z naszymi firmami, pracuje w nich do dziś. To było pierwsze doświadczenie udowadniające, że warto współpracować - samotna firma nie miałaby szans na dofinansowanie. Teraz realizujemy dwa kolejne projekty dofinansowywane z funduszy unijnych: projekt stażowy o budżecie na poziomie 1 mln zł i projekt zbudowania klastra firm informatycznych o wartości 4 mln zł, którego celem jest stworzenie nowych innowacyjnych usług dla biznesu.

O ŚRODOWISKU DLA BRANŻY IT NA PODKARPACIU

Dziś wydaje się sprzyjające, ale ciężko na to pracowaliśmy. Wcześniej władze województwa nie dostrzegały roli, jaką branża IT odgrywa w gospodarce regionu. Z punktu widzenia władz samorządowych większą rolę odgrywała turystyka, ewentualnie przemysł lotniczy. Na Podkarpaciu zaś działa sporo firm IT, które eksportują produkty poza region. Ostatnio udało nam się zorganizować konferencję pod patronatem ministra gospodarki, skarbu państwa i Urzędu Wojewódzkiego na temat rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce wschodniej. Branża więc chyba wreszcie została zauważona. Podkarpacie ma potencjał! Co dziesiąty absolwent w Polsce kończy na Podkarpaciu, głównie na Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim.

O FIRMACH IT Z PODKARPACIA

Tam swoją siedzibę ma Asseco Poland, które jako korporacja ma własną drogę, niekrzyżującą się ze ścieżkami małych i średnich przedsiębiorstw. Siła tej firmy odbija się jednak korzystnie na programach kształcenia na okolicznych uczelniach. W mieleckiej strefie ekonomicznej działa firma Bury, jeden z największych w Europie producentów elektroniki, którego wyroby można znaleźć w najdroższych samochodach świata. W SIP są firmy, które mogą pochwalić się ciekawymi dokonaniami. Duży zespół programistów robiących ciekawe rzeczy w Internecie ma Ideo. Z kolei MBB zajmuje się systemami inteligencji biznesowej. Są też mikroprzedsiębiorstwa, takie jak Virtual, niewielkie, ale dystrybuujące i wdrażające swoje produkty w całej Polsce. Specjalnością większości zrzeszonych w SIP firm jest tworzenie oprogramowania. Pracujemy więc nad ich komplementarnością i integracją produktową. Firmy specjalizujące się w Internecie współpracują z producentami ERP, a ci z kolei z producentami specjalistycznego oprogramowania dla branży hotelarsko-gastronomicznej, czego efektem jest oferta obejmująca zarówno front-end, jak i back-end IT.

O KLASTRZE

Klaster będziemy budować przez trzy lata. Dzięki niemu zyskamy środki na promocję wspólnej marki, organizację konferencji i budowę platformy informacyjnej służącej wymianie wiedzy między firmami. Integracja pozwoli nam uzyskać możliwość udziału w większych projektach. Nie mamy wzorca klastra, który chcielibyśmy stworzyć. Podkarpacie jest ukierunkowane na widzenie klastra przypominające Dolinę Lotniczą, którego osią jest PZL-Rzeszów, a "szprychami" mniejsi gracze. Nas interesuje praca organiczna i stopniowe budowanie chęci współpracy równorzędnych partnerów, którzy będą współdziałać niezależnie od tego, czy ktoś to będzie finansował, czy nie.


TOP 200