EN FACE: Krzysztof Miksa...

... z szefem łódzkiego centrum programistycznego TomTom rozmawiamy o tworzeniu oprogramowania na urządzenia nawigacyjne i kierunkach ich rozwoju.

O ŁÓDZKIM CENTRUM TOMTOM

Jest kontynuacją inwestycji dokonanej przez Tele Atlas, która z kolei zainwestowała w spółkę GeoInvest. Kieruję łódzkim zespołem programistycznym od początku 2001 r., mając za sobą wcześniejsze doświadczenia w produkcji dla szwedzkiej firmy KORDAB. Obecnie w centrum pracuje 230 osób, nie licząc współpracujących na zasadach kontraktowych. Pracownicy centrum współtworzą wszystkie produkty TomToma - zarówno nawigacyjne, jak i mapowe. Tworzymy systemy umożliwiające zarządzanie gromadzeniem danych za pomocą technologii mobile mapping. Zajmujemy się technologiami publikacji map. Produkujemy też nawigacyjną bazę danych. Moją ambicją jest tworzenie zespołów pracujących nad unikatowymi technologiami, i tym się właśnie w Łodzi zajmujemy. W ostatnim roku łódzki ośrodek zgłosił ponad 50 wniosków patentowych. Praca w takim środowisku jest bardzo odświeżająca intelektualnie.

O NAWIGACYJNEJ BAZIE DANYCH

Informacja z systemu GPS pozwalająca określić naszą pozycję na geoidzie jest bezużyteczna, jeśli nie dysponujemy cyfrową nawigacyjną bazą danych - informacją o drogach, adresach budynków, zasadach ruchu itd. Nawigacyjna baza danych jest czynnikiem decydującym o jakości systemów nawigacji. Gromadzenie takiej bazy danych jest bardzo złożonym procesem, bo informacje pozyskiwane są nie tylko ze zdjęć lotniczych i satelitarnych, ale też z raportów użytkowników informujących o korkach czy remontach. Rozwój systemów nawigacyjnych idzie w tej chwili w kierunku doskonalenia nawigacyjnej bazy danych, dzięki której możliwe będzie proponowanie użytkownikowi lepszej, szybszej trasy. Stosujemy dziś nie tylko bieżące informacje o sytuacji na drodze, ale też informację statystyczną opracowaną na podstawie doświadczeń z wcześniejszych okresów. Wiemy z wyprzedzeniem, gdzie będą korki. Przeciętny użytkownik może na tym zyskać kilka minut, ale w przypadku użytkownika biznesowego, dysponującego większą flotą, te oszczędności się kumulują.


TOP 200