Doradca biznesu, czyli czym jest konsultant biznesowy

Z Magdaleną Rempuszewską, konsultantem biznesowym w SAS Institute Polska rozmawiamy o jej ścieżce kariery.

Wiedza - biznesowa, technologiczna i statystyka - stanowią niemalże idealny mix umiejętności niezbędnych konsultantowi biznesowemu.

Jako konsultant pracuje Pani już od ośmiu lat. W jaki sposób wszystko się zaczęło?

W SAS Institute pracuje zespół osób odpowiedzialnych za kontakty z uczelniami. Byli także na Politechnice Łódzkiej, gdzie studiowałam, pokazując narzędzia SAS. Po prezentacji, kilka osób - w tym ja - zdecydowało się wysłać CV. Dołączyłam do Akademii Młodych Talentów SAS. Po jej ukończeniu dostałam propozycję pracy. Zdecydowałam się więc przeprowadzić z Łodzi do Warszawy.

Jak można zostać konsultantem biznesowym?

Są dwa sposoby. Po pierwsze można przejść przez Akademię SAS - kierowaną do studentów i absolwentów studiów wyższych. Jednak aby zostać konsultantem biznesowym, umiejętności techniczne nie wystarczą. Trzeba również zdobyć doświadczenie projektowe oraz wiedzę z zakresu technologii SAS. Ja tak zrobiłam, idąc równolegle ścieżką biznesową i techniczną.

Zdarza się jednak, że zatrudniamy konsultanta biznesowego z doświadczeniem, tzw. seniora. Wówczas ważne jest jego doświadczenie "domenowe". Przykładowo, jeśli mamy rozwiązanie do zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, to szukamy osób z wiedzą ekspercką z zakresu bankowości i finansów. Zazwyczaj zależy nam na specjalistach z długim stażem. Każdy z działów polskiego oddziału SAS Institute ma tzw. seniorów merytorycznych.

Jakie są możliwe ścieżki kariery w polskim oddziale SAS Institute?

Aby awansować, trzeba rozszerzać zarówno umiejętności w zakresie konkretnych rozwiązań SAS, jak i wiedzę branżową zdobywając ją np. poprzez uczestnictwo w kolejnych projektach. Ja zdobyłam doświadczenie w handlu detalicznym, energetyce, przemyśle i produkcji. Jeśli jednak konsultantowi biznesowemu "znudzi się" praca analityczna, może zostać kierownikiem projektów. Mamy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne szkolenia umożliwiające migrację pomiędzy działami.

Jakie umiejętności należy posiadać starając się o pracę w SAS Institute? Zwykle zatrudniają Państwo osoby po kierunkach informatycznych...

To prawda, konsultant biznesowy musi wiedzieć, co można odzwierciedlić w narzędziach SAS, wiedzieć co można "obiecać" klientowi. To nas odróżnia od "tradycyjnych" firm konsultingowych. Konsultant biznesowy musi także mieć podstawy statystyki. Kiedyś narzędzia BI stanowiły nowinkę technologiczną. Dziś większość firm zwraca uwagę na analitykę i wdraża tego typu narzędzia. Zależy im np. na optymalizacji produkcji, czy prognozowaniu popytu. Wiedza - biznesowa, technologiczna i statystyka - stanowią niemalże idealny mix umiejętności niezbędnych konsultantowi biznesowemu.


TOP 200