Dane to najważniejsze paliwo dla współczesnego biznesu

O znaczeniu danych znajdujących się w zasobach przedsiębiorstw, sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym oraz chmurach, które już wkrótce będą powszechnie wykorzystywane w biznesie, dla Computerworld mówi Greg Hanson, CTO i wiceprezes Informatica.

Jakie są najważniejsze trendy dotyczące systemów chmurowych i dlaczego uważa Pan, że jesteśmy obecnie w krytycznym punkcie zastosowań tej technologii?

Jeśli spojrzymy na szerokie analizy rynku i badania ankietowe prezentowane na przykład przez Gartnera, to 80% menedżerów sądzi, że jesteśmy obecnie w punkcie krytycznym, jeśli chodzi o zmiany scenariuszy związanych z rozwojem systemów IT. Chmury stają się ich podstawowym elementem, a w szczególności następuje popularyzacja systemów typu multi-cloud. Sądzę, że już w najbliższej przyszłości typowa firma będzie jednocześnie korzystać z pięciu lub więcej różnych chmur. To sugeruje, że poziom skomplikowania systemów do zarządzania danymi może znacznie wzrosnąć.

Zobacz również:

  • Jinghong OS - pierwszy system bazujący na HarmonyOS
  • Trendy sieciowe w centrach danych do obserwacji w 2023 r.
  • Data center jako źródło ogrzewania dla domów

Jednocześnie rośnie znaczenie pozytywnych doświadczeń klientów w kontaktach z firmami. Ważne stają się nie tylko tradycyjne metody opierające się na zaoferowaniu atrakcyjnej ceny, dobrej jakości serwisu lub sprawnej dostawy towaru. 80-procent ankietowanych menedżerów uważa, że rośnie znaczenie systemów self-service umożliwiających klientom samoobsługę. Ich wdrożenie wymaga jednak efektywnego dostępu do danych, które w efekcie stają się nową walutą przyszłości.

Przy próbach wdrażania takich rozwiązań, firmy zaczynają się borykać z problemami, które przede wszystkim wynikają z tego, że nie wiedzą jakie mają dane w swoich zasobach, a także w jaki sposób mogą je wykorzystać.

Dlatego sukces biznesowy zależy od umiejętności wdrażania nowych rozwiązań, takich jak infrastruktura chmurowa, oraz zaadoptowania ich do wymagań firmy bez zwiększenia stopnia skomplikowania systemu IT. Oprócz tego ważne jest zapewnienie dostępu do wszystkich znajdujących się w systemie danych i spowodowanie by był to system zwinny.

Czy można prosić o wyjaśnienie co oznacza określenie Data 3.0?

Dane to najważniejsze paliwo dla współczesnego biznesu

Greg Hanson, CTO wiceprezes EMEA & LATAM, Informatica

Określenie to opisuje jakie są obecnie kierunki rozwoju technologii i w jaki sposób konsumenci oraz firmy chcą wykorzystać istniejące dane.

20 lat temu dane były ściśle związane z konkretną aplikacją. Obecnie firmy zdały sobie sprawę, że warto zintegrować i wykorzystywać dane wytwarzane przez różne procesy biznesowe, aplikacje i usługi, bo to pozwala zwiększyć efektywność oraz zmniejszyć koszty działania. I tak pojawił się termin Data 3.0.

W nowoczesnym świecie cyfrowym sukces biznesowy i możliwość uzyskania przewagi na konkurencyjnym rynku w coraz większym stopniu zależy od dobrego wykorzystania posiadanych zasobów danych.

Jakie są najważniejsze problemy związane z zarządzaniem danymi i jak można sobie z nimi poradzić?

Głównym problemem w cyfrowej transformacji jest wdrożenie rozwiązań chmurowych. Z naszych doświadczeń i obserwacji dotychczasowych wdrożeń w wielu firmach można wyciągnąć kilka wniosków dotyczących typowych popełnianych przez firmy błędów.

Przede wszystkim trzeba zapewnić równowagę między wdrożeniem nowych, zwinnych usług chmurowych, a możliwością sprawnego zarządzania systemem. Niektóre firmy realizując cyfrową transformację wdrażają wiele nowych platform i usług chmurowych powodując fragmentację znajdujących w ich zasobach danych.

Głównym powodem zainteresowania firm systemami multi-cloud jest możliwość zbudowania naprawdę zwinnego rozwiązania. Ale rozproszenie danych zmniejsza możliwość uzyskania dobrych efektów biznesowych w takim systemie.

Analitycy z Gartnera sugerują, że by zapobiec takim problemom warto dobrze przemyśleć strategię i zacząć cyfrową transformację, na przykład od budowy chmury hybrydowej, w której funkcjonować będą zarówno stare aplikacje, jak i nowe usługi chmurowe. W takim systemie można następnie wdrożyć oprogramowanie do integracji i zarządzania danymi, metadanymi oraz usługami i osiągnąć sukces w cyfrowej transformacji.

W jaki sposób powiązane są technologie chmurowe, dane i sztuczna inteligencja?

Na rynku pojawiło się wiele modnych określeń takich, jak właśnie chmura, sztuczna inteligencja lub uczenie maszynowe.

W rzeczywistości chmura to infrastruktura, w której już znajdują się zasoby danych lub też w procesie cyfrowej transformacji dane są do niej przenoszone. A dane są paliwem napędzającym współczesne systemy biznesowe.

Efektywność ich wykorzystania danych będzie głównym czynnikiem pozwalającym firmom na wyróżnienie się wśród konkurencji, bo praktycznie wszystkie firmy będą korzystały z systemów chmurowych.

Dane to paliwo, a uczenie maszynowe jest mechanizmem pozwalającym na tworzenie wzorców, interpretację i wykrywanie zależności między danymi przesyłanymi do chmury. Natomiast sztuczna inteligencja umożliwia wykorzystanie wzorców dostarczanych przez system uczenia maszynowego do podjęcia odpowiednich działań i to w czasie rzeczywistym.

Ważnym celem cyfrowej transformacji jest budowanie pozytywnych doświadczeń użytkowników korzystających z firmowego systemu. I tu ważną rolę odgrywają właśnie mechanizmy AI, które wykorzystują informacje o interakcji użytkowników z urządzeniami oraz danymi znajdującymi się w zasobach firmy.

Na przykład jeśli Greg uruchomi aplikację, system AI natychmiast przeanalizuje z jakich usług on korzystał i wyświetli odpowiednio dopasowane rekomendacje pytając na przykład, a co myślisz o innym podobnym produkcie lub usłudze?

I w ten sposób, cały ten zestaw – chmura, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja tworzą system pozwalający na zwiększenie liczby dobrych doświadczeń użytkowników, a w efekcie wzrost zysków firmy.

Proszę o krótkie wyjaśnienie jakie są główne produkty oferowane przez firmę Informatica?

Informatica jest wiodącym na rynku światowym dostawcą platform do zarządzania korporacyjnymi danymi znajdującymi się w chmurze, a także zasobach on-premise.

Nasze oprogramowanie obejmuje sześć głównych obszarów:

Integrację danych – narzędzia, które można wykorzystywać również w tradycyjnych firmowych systemach on-premise.

iPaaS – nowoczesne rozwiązanie do integracji usług i danych w systemach chmurowych.

Data Quality – platforma umożliwiająca poprawę i mierzenie jakości danych, co ma kluczowe znaczenie dla późniejszych doświadczeń użytkowników systemu.

Master Data Management – oprogramowanie pozwalające na zapewnienie jednolitego obrazu użytkownika przez zintegrowanie dotyczących go danych, które są zapisane w różnych systemach, aplikacjach i chmurach.

Data Security – wbudowane w systemy Informatica oprogramowanie kontrolujące i zabezpieczające dane prywatne i wrażliwe.

Data Governance – moim zdaniem, to kluczowe rozwiązanie oferowane przez Informatica. Bo jeżeli chcemy rzeczywiście zrozumieć jaką wartość mają dane znajdujące się zasobach organizacji to musimy wiedzieć, gdzie one się znajdują. Nie jest to możliwe jeśli nie utworzymy katalogu zawierającego metadane wskazujące, gdzie są zlokalizowane informacje dotyczące na przykład danego klienta. Taki firmowy katalog z metadanymi umożliwia budowę systemów samoobsługowych, zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi dzięki możliwości dokładnego śledzenia przepływu danych, a także ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem i prywatnością danych dotyczących klientów. Takie funkcje udostępnia oprogramowanie opracowane przez Informatica.

Warto tu dodać, że według Gartnera, Informatica jest liderem w sześciu kategoriach oprogramowania związanego z narzędziami i platformami do zarządzania danymi zajmując najwyższe pozycje w kwadrantach publikowanych przez tą firmę analityczną.

Dlatego sądzę, że Informatica może być doskonałym partnerem dla przedsiębiorstw planujących przeprowadzenie cyfrowej transformacji.

Wywiad został przeprowadzony podczas obecności Grega Hansona na konferencji Informatica Cloud Forum 2019 organizowanej przez Integral Solutions - oficjalnego polskiego dystrybutora Informatica.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200