Cisco: pomówmy o IPICS

Gdy promowaliście usługi VoIP, Wasi klienci musieli dostosować swoją infrastrukturę do nowych potrzeb (dodanie funkcji Power over Ethernet, wsparcie mechanizmów Quality of Service, zwiększenie bezpieczeństwa sieci WAN). Czy wdrożenie IPICS również będzie wiązało się z koniecznością inwestycji w modernizację posiadanej sieci?

Opracowując założenia IPICS mieliśmy na względzie poruszone przez Pana aspekty techniczno-finansowe nowego rozwiązania. Dołożyliśmy starań, aby użytkownicy, których sieci są już dostosowane do obsługi VoIP (według zaleceń Cisco) nie musieli dokonywać wielu dodatkowych inwestycji, niezbędnych do działania IPICS. Jedyną innowacją, o którą powinni zatroszczyć się przyszli klienci jest upgrade routerów - aby obsługiwały pół dupleksowe trasowanie radiowe (moduł Land Mobile Radio Gateway).

Zobacz również:

  • Cisco opuści rynek rosyjski
  • Szef Microsoftu mówi o nieudanej operacji przejęcia firmy TikTok

Obecnie każda ze służb publicznych (policja, straż pożarna, pogotowie, itp.) wyposażona jest w swoje radiowe systemy nadawczo-odbiorcze, o których suwerennie decydują. Czy nie obawiacie się, że wprowadzenie centralnie zarządzanego systemu IPICS spowoduje sytuację, w której zaistnieje niezdrowa konkurencja między służbami (o pierwszeństwo łączności), a odpowiedzialność za używanie nowej technologii ulegnie rozproszeniu?

Niestety może się tak zdarzyć, choć oczywiście nie musi. Wciąż pamiętamy, jakie napięcie między różnymi grupami interesów (spółki telekomunikacyjne, dostawcy) istniało podczas wdrażania telefonii VoIP. Wtedy problemem było zarządzanie całą infrastrukturą - obie strony chciały tego samego. IPICS zaprojektowaliśmy tak, aby udostępnić różnym służbom możliwość sterowania całą siecią. Jeden z pomysłów zakłada wdrożenie jednolitej konsoli zarządzającej, z której korzystają uprawnieni przedstawiciele policji, straży pożarnej, itp., inny - bardziej "poprawny politycznie" - mówi, iż system IPICS jest rozproszony pomiędzy służbami i wykorzystywany wspólnie jedynie po obopólnym zaakceptowaniu łączności. Uważam, że przedstawione warianty dobrze sprawdzą się w realnych zastosowaniach.

Twierdzicie, że aplikacje VoIP lepiej działają na sieciach opartych na sprzęcie Cisco. Czy takie same zalecenia będziecie kierować do użytkowników chcących wdrożyć u siebie IPICS?

Tak, w dalszym ciągu będziemy optować za używaniem sprzętu Cisco w oferowanych przez nas rozwiązaniach sieciowych. Od 1996 roku, gdy wystartowaliśmy z technologią VoIP (routery serii 2600) staramy się sukcesywnie zwiększać funkcjonalność i jakość naszego sprzętu obsługującego telefonię IP (wspieranie mechanizmów QoS, zaawansowana filtracja danych i kontrola ruchu). W przypadku IPICS będzie podobnie. Opracowaliśmy tę technologię i możemy tworzyć rozwiązania optymalnie dopasowane do konkretnych potrzeb.

Rozmawiał: Phil Hochmuth (Network World)

Opracował: Dariusz Niedzielewski

O systemie IPICS czytaj tutaj.


TOP 200