Ceny jeszcze spadną

Z Maciejem Kocięckim, dyrektorem działu rozwoju i zarządzania produktami w Netii, rozmawia Anna Machol.

Z Maciejem Kocięckim, dyrektorem działu rozwoju i zarządzania produktami w Netii, rozmawia Anna Machol.

Netia, znana dotąd na polskim rynku przede wszystkim jako operator telefonii przewodowej, obecnie oferuje usługi transmisji danych. Czy ma to związek z niedawnym przejęciem firmy TDC Internet Polska?

Rzeczywiście Netia ciągle kojarzy się z usługami telefonii przewodowej - większość naszych klientów korzysta z usług głosowych. Niemniej nasza infrastruktura telekomunikacyjna pozwala na świadczenie wielu rodzajów usług. Dysponujemy własną światłowodową siecią szkieletową SDH i ATM, łączącą największe miasta Polski. Transmisję danych typu Frame Relay oferujemy od września 2001 r., a dostęp do Internetu - od czerwca 2000 r. Usługi te rozwijają się obecnie w Netii najszybciej, stąd decyzja o zakupie firmy TDC Internet Polska, jednego z największych dostawców Internetu i transmisji danych w Polsce.

Do kogo jest adresowana nowa oferta transmisji danych?

Ceny jeszcze spadną

Maciej Kocięcki, dyrektor działu rozwoju i zarządzania produktami w Netii

Nowa oferta jest skierowana do firm o strukturze rozproszonej, które potrzebują łączy do transmisji różnego rodzaju danych teleinformatycznych lub głosowych w postaci pakietowej.

Stuprocentową gwarancję przepustowości łącza daje usługa Premium. Użytkownik takiego łącza ma zapewnioną całodobową dostępność, w zależności od wykupionego pasma, w zakresie od 64 kb/s do 1 Mb/s. Usługa w wersji Standard gwarantuje przepustowość równą jednej czwartej wykupionego pasma. Wprowadziliśmy duże uproszczenie w naliczaniu opłat, definiując tylko trzy zakresy cenowe: łącza w mieście, w strefie numeracyjnej i między strefami numeracyjnymi. Dzięki takiemu podziałowi koszt połączenia oddziałów na przykład między Krakowem a Gdańskiem (470 km) jest taki sam, jak między Gdańskiem a Toruniem (70 km). Warto dodać, że opłata instalacyjna nie zależy od przepustowości wykupionego łącza. Oferujemy możliwość wyboru protokołów transmisji i interfejsów abonenckich oraz możliwość doboru optymalnych parametrów transmisji do własnych potrzeb z gwarancją wykupionego pasma.

Łącza transmisji danych są rozwiązaniem uniwersalnym również z technicznego punktu widzenia. Mogą łączyć zarówno rutery umieszczone w firmach za pomocą protokołu Frame Relay, jak i bezpośrednio sieci LAN z rutingiem IP.

Jakie są, Pana zdaniem, perspektywy rozwoju rynku transmisji danych w Polsce? Jaka jest wielkość tego rynku?

Szczegółowe dane są dość trudno osiągalne. Na podstawie różnych źródeł szacujemy, że cały rynek transmisji danych wynosił ok. 650 mln zł w 2001 r. z ok. 60-proc. roczną dynamiką, a więc w 2002 r. zapewne wart był ok. 1 mld zł. Porównując te dane z praktycznie stabilnymi przychodami z podstawowych usług głosowych widać, że właśnie transmisja danych jest podstawowym czynnikiem zwiększania przychodów stacjonarnych firm telekomunikacyjnych i to bardzo pożądanym, bo zapewniającym relatywnie niskie koszty operacyjne jej świadczenia.

Transmisja danych jest podstawowym czynnikiem zwiększania przychodów stacjonarnych firm telekomunikacyjnych i to bardzo pożądanym, bo zapewniającym relatywnie niskie koszty operacyjne jej świadczenia.

Jakie inne usługi oferuje Netia?

Od 2000 r. Netia świadczy usługę połączeń międzynarodowych w technologii internetowej (VoIP). Cieszy się ona dużym zainteresowaniem głównie ze względu na niższe ceny w porównaniu z cenami połączeń opartych na liniach standardowych. W celu rozszerzenia oferty dla klientów sektora biznesowego Netia zakupiła spółkę TDC Internet Polska. Dzięki temu zakupowi możemy oferować obecnie nowe usługi, takie jak wirtualne sieci prywatne VPN oparte na technologii MPLS. Oferujemy także usługi IP VPN, wykorzystujące zarządzanie zasobami klienta (CPE based).

Co zmieni w działalności operatora Unia Europejska?

Przede wszystkim dzięki dyrektywom UE już zostało znowelizowane Prawo telekomunikacyjne, które obecnie jest bardziej zbliżone do zasad obowiązujących w innych krajach Unii. Pozwala ono na większe niż dotychczas ograniczenie monopolu TP i budowanie rynku opartego na większej konkurencyjności. Na operatora o dominującej pozycji nałożono obowiązki, ułatwiające działanie operatorom niezależnym. Ponadto cieszy nas fakt, że regulator uzyskał większe uprawnienia i dysponuje lepszymi narzędziami do kontrolowania rynku i walki z praktykami monopolistycznymi. Widoczna jest również obniżka cen na usługi telekomunikacyjne i można się spodziewać, że ceny jeszcze spadną.

Regulator uzyskał większe uprawnienia i dysponuje lepszymi narzędziami do kontrolowania rynku i walki z praktykami monopolistycznymi. Widoczna jest również obniżka cen na usługi telekomunikacyjne i można się spodziewać, że ceny jeszcze spadną.


TOP 200