AutoID: wsparcie, rozwój, edukacja

O planach ekspansji firmy Intermec na polskim rynku oraz rozwoju technologii AutoID i RFID rozmawiamy z Krzysztofem Strąkiem, pełniącym funkcję Vertical Account Managera w Intermec Poland.

AutoID: wsparcie, rozwój, edukacja

Krzysztof Strąk

We wrześniu tego roku firma Intermec otworzyła biuro w Polsce. Jak wyglądają Państwa plany marketingowo-handlowe na najbliższe lata i czy możecie ujawnić dotychczasowe wyniki sprzedaży rozwiązań Intermec w naszym kraju?

Obecna polityka firmy Intermec nie umożliwia niestety udzielania informacji na temat rynku polskiego. W ujęciu globalnym Intermec odnotowuje nieprzerwany wzrost przychodów w ciągu czterech ostatnich lat. Podobną sytuację możemy zaobserwować na rynku EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), gdzie odnotowujemy dwucyfrowe wzrosty przychodów. Jeśli chodzi o Polskę, to planujemy znaczące inwestycje w struktury sprzedaży w Polsce, których celem będzie bezpośrednie wsparcie klientów rynku polskiego przy planowaniu i wyborze rozwiązań AutoID. Wraz z rozwojem biura będziemy również prowadzić bezpośrednie kampanie marketingowe - zsynchronizowane z Globalną Polityką Intermec w tej dziedzinie. Nasze działania będą dotyczyć w szczególności technologii RFID, gdzie na pierwszym miejscu jest potrzebna szeroko zakrojona edukacja. Działania takie będą prowadzone wspólnie z naszymi partnerami handlowymi jak i partnerami globalnymi - wśród nich znajdują się m.in. Cisco Systems, SAP, Oracle czy IBM. Planujemy również nawiązać ścisłą współpracę z organizacjami takimi, jak GS1 Polska - tak, aby pracować wspólnie nad odpowiednimi regulacjami prawnymi i dostosowaniem warunków prawa polskiego do europejskiego.

Zobacz również:

  • Szef Microsoftu mówi o nieudanej operacji przejęcia firmy TikTok

Najlepszym potwierdzeniem, że strategia Intermec Technologies jest akceptowana przez naszych klientów i partnerów jest nieustający wzrost zaufania akcjonariuszy do naszej firmy. Cena akcji na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrasta. Co ważniejsze, jest to wzrost szybszy zarówno w odniesieniu do indeksów giełdowych, jak i do ceny akcji naszych konkurentów. W chwili obecnej Intermec jest postrzegana jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm rynku AutoID, zachowując przy tym dobre wyniki i stabilność finansową.

Czy nowe biuro będzie spełniało jedynie rolę nadzorczą w stosunku do sieci dystrybutorów, partnerów (SKK, Soft-tronik) czy też będzie miało bezpośredni charakter handlowo-usługowy?

Celem polskiego biura będzie wspieranie procesu sprzedaży rozwiązań AutoID przy współpracy z naszymi partnerami handlowymi. Wraz z rozwojem biura będziemy oferować coraz więcej usług naszym partnerom i klientom - jednak wszystkie będą dotyczyły fazy pre-sales cyklu sprzedaży. Biuro będzie zajmowało się konsultacjami dla klientow końcowych, szkoleniami dla partnerów oraz edukacją rynku.

Zgodnie z Globalną Polityką Sprzedaży nie planujemy bezpośredniej sprzedaży rozwiązań oraz świadczenia usług wsparcia serwisowego. Istniejąca struktura partnerska spełnia te zadania wyjątkowo dobrze, zarówno w dziedzinie sprzedaży jak i serwisu.

Intermec znany jest z opracowania wielu rozwiązań, które zostały opatentowane. Jak na tym tle wygląda spór Waszej spółki z Matrics Corp (a później Symbol Technologies)? Na czym polega konflikt?

Zgodnie z ostatnio opublikowanym komunikatem firm Intermec Technologies i Symbol Technologies wszelkie spory zostały wycofane. Firma Symbol Technologies jako jedna z wielu firm dołączyła do programu licencyjnego Intermec w dziedzinie technologii RFID - co niejako jest dowodem pierwszeństwa Intermec na tym polu.

Program licencyjny ma na celu zaangażowanie wielu firm w rozwój technologii RFID. Dotyczy to zarówno producentów sprzętu AutoID, producentów mediów (np. tagów) oraz organizacji międzynarodowych takich, jak GS1. Celem takiej współpracy jest zapewnienie, że na rynku powstanie jeden konkretny standard rozwiązań RFID stosowany w ten sam sposób we wszystkich regionach geograficznych - tak, aby towary mogły być śledzone w całym łańcuchu dostaw od producenta do klienta końcowego. Jest to szczególnie ważne, gdyż w chwili obecnej na świecie istnieją trzy regiony geograficzne, w których używa się różnych częstotliwości radiowych, przez co wymiana informacji jest utrudniona.

Jak wyglądają sprawy formalne w przypadku implementacji systemów RFID na rynku europejskim? Czy Polska spełnia zalecenia ISO/ETSI w kwestiach radiowych nowej technologii?

W tej chwili istnieją dwa standardy RFID, które możemy spotkać na rynku europejskim. Oba bazują na normie ISO 18000-6. Trwają prace, prowadzone przez międzynarodową organizację EPC Global, aby uporządkować kwestie regulacyjno-częstotliwościowe na całym świecie.

EPC wyróżnia w tej chwili następujące standardy RFID:

EPC Class 1 - standard zaakceptowany zarówno w USA jak i Unii Europejskiej, pozwalający na odczyt tagów RFID. Posiada dość istotne ograniczenia funkcjonalne: pierwsze to ograniczenie mocy nadajnikow do 0,5 W, co skutkuje zmniejszeniem zasięgu odczytu tagów radiowych RFID, drugim jest ograniczenie czasu pracy nadajników RFID do 10 proc. (tzw. Duty Cycle) - oznacza to, że nadajnik może pracować maksymalnie 6 minut w ciągu godziny. Efektem tego jest konieczność odpowiedniego oprogramowania kontrolerów RFID, tak, aby "pilnowały" norm czasu. Standard ten w Europie posiada oznaczenie ETSI EN 300 220-1 (869 MHz).

EPC Class 1 Gen 2 - druga generacja standardu, zaakceptowana przez EPC Global. Jest pozbawiona wad poprzednika. Moc nadajników została zwiększona do 2W, co pozwala uzyskać dużo większe odległości odczytu tagów. Zniesiono także ograniczenie czasu pracy - urządzenia mogą pracować 24 godziny na dobę, została również udoskonalona metoda odczytu tagów (Dense Mode) - zwiększająca liczbę możliwych do odczytania tagów w jednym czasie. Co równie ważne, Generacja 2, umożliwia zapisywanie informacji na tagach RFID. W Europie oznacza się go jako ETSI EN 302 208 (867 MHz). Standard ten wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń od urzędow właściwych dla konkretnych krajów.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że większość urządzeń RFID firmy Intermec jest już przygotowana do standardu Gen2, zaś ci klienci, którzy używali do tej pory Gen1 mogą udoskonalić swój sprzęt bez zmiany urządzeń - wymagana jest tylko modyfikacja firmware'u urządzeń. Taki sposób zmiany standardu pozwala oczywiście na zmniejszenie TCO instalacji RFID. Przykładem jest firma METRO AG, która w tej chwili modyfikuje swoje instalacje i przygotowuje je do standardu Gen2.

W jakich sektorach gospodarczych, biorąc pod uwagę polskie realia, upatrujecie Państwo największy rynek zbytu dla swoich rozwiązań?

Polityka polskiego biura firmy Intermec jest w tym przypadku zgodna z polityką globalną. Intermec wydzieliła pięć rynków, które są celem naszych działań: sektor transportowo-logistyczny, sektor sieci sprzedaży, sektor producentów dóbr konsumpcyjnych, sektor przemysłowy oraz sektor klientów instytucjonalnych. Dodatkowo wydzieliliśmy osiem zastosowań naszego sprzętu, które można spotkać w tych sektorach. Wszystkie działania handlowe i marketingowe są skierowane do tych właśnie gałęzi gospodarki, z uwzględnieniem możliwego zastosowania sprzętu Intermec. Polityka taka pozwala nam na bliską współpracę z klientami, skupieniu się na potrzebach oraz procesach, które jesteśmy w stanie zaspokoić. Dodatkowo umożliwia prowadzenie globalnych kampanii marketingowych. Skupienie się na 5x8 (tak oznaczamy pięć sektorów i aplikacji) pozwala na szybkie reagowanie na zmiany potrzeb naszych klientów - co roku prowadzimy bardzo dogłębną analizę zmian rynkowych. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy najnowsze rozwiązania, zarówno w aspekcie technologicznym, jak i te dotyczące np. ergonomii urządzeń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200