AUDIT pomaga dbać o pracowników

Rozmowa z Moniką Cwynar-Kępą, szefową HR w Software Solutions Center.

Dlaczego po raz kolejny zdecydowali się Państwo wziąć udział w badaniu AUDIT - Najlepsze Miejsce Pracy IT?

Badanie jest ważnym elementem kształtowania naszej organizacji. Wnioski z badania są podstawą do weryfikacji, czy i ewentualnie jakie zmiany są wymagane. Zależy nam, aby poziom zadowolenia naszego zespołu był coraz wyższy. Dlatego wszystkie opinie pracowników są cenne. To na ich podstawie weryfikujemy i aktualizujemy naszą strategię HR.

Zobacz również:

  • W IT bez zmian – silny rynek kandydata

Jakie korzyści przyniosły Państwu wyniki poprzedniego badania AUDIT?

Badania typu AUDIT pozwalają nam na bieżąco dostosowywać strategię firmy do oczekiwań naszych pracowników i tworzyć środowisko pracy, w którym będą mogli rozwijać swoje umiejętności oraz realizować cele biznesowe organizacji. Jest to tym ważniejsze, że polski zespół Software Solutions Center rozwija się niezwykle dynamicznie. Jeszcze w tym kwartale uruchomimy kolejne po Wrocławiu centrum, tym razem w Poznaniu, które podobnie jak wrocławskie Software Solutions Center realizować będzie projekty z zakresu tworzenia oprogramowania na indywidualne potrzeby klientów.

Czy zaskoczyło Państwa to, jak pracownicy oceniają warunki pracy, albo współpracę poszczególnych działów?

Rezultaty nie były dla nas zaskoczeniem – podobne badania prowadzimy wśród członków naszego zespołu regularnie. W wynikach AUDIT pojawiły się jednak pewne elementy, które na pewno będziemy analizować, biorąc je pod uwagę przy planowaniu lub zmianie obowiązujących procesów.

Monika Cwynar-Kępa, szefowa HR w Software Solutions Center.

Czy wyniki badań spowodowały, że postanowiliście Państwo wprowadzić zmiany, udoskonalić organizację?

Oczywiście wyniki badania są dla nas pomocne i stanowią jeden z ważnych elementów branych pod uwagę przy wprowadzaniu zmian w organizacji. Informacja zwrotna pracowników jest dla nas cennym głosem i bierzemy ją pod uwagę przy planowaniu konkretnych działań.

Co Pani zdaniem jest kluczowym elementem w tworzeniu informatykom dobrych warunków pracy – czy są to np. płace, czy możliwości stałego uczenia się, czy może np. szansa łączenia pracy z rozwijaniem pasji i zainteresowań?

Wynagrodzenie jest ważnym elementem dla każdego pracownika, nie tylko z branży informatycznej, więc nie traktowałabym go jako specyficznego czynnika dla tej grupy osób. Na bazie naszych doświadczeń powiedziałabym, że możliwość uczenia się i rozwoju jest kluczowa. To czy pracownik będzie pracował w ciekawym według niego projekcie, będzie mógł rozwijać lub nabywać nowe kompetencje ma bardzo dużą wartość. Elementem wspierającym jest również kultura firmy oraz dobra atmosfera pracy w zespole.

Co według Pani może zrobić pracodawca, żeby być dobrze ocenionym, czy warto inwestować w szkolenia miękkich umiejętności – np. współpracy w zespołach, asertywności itp.

Dla wszystkich pracodawców, szczególnie w branży IT pracownicy są ich największym dobrem. Inwestycja w ludzi nie powinna być dyktowana oceną, a chęcią stworzenia takich warunków pracy, aby pracownicy chcieli zostać w danej organizacji na lata. Nie jest to kwestia dostarczania jedynie szkoleń miękkich, a stworzenia całego systemu rozwoju, odpowiednich warunków pracy, dbałość o work-life balance i inne elementy, które tworzą kulturę i organizację w danej firmie.

Czy uważa Pani, że w doborze ludzi do zespołu, który ma zrealizować określony projekt albo w ogóle pracowników firmy najważniejsze są: kwalifikacje zawodowe, doświadczenie w podobnych firmach/projektach, zestaw umiejętności miękkich lub osobowość, które decydują o tym, że dana osoba idealnie „wpasowuje się” w całość zespołu/firmy?

Istotne są wszystkie elementy - ważne są kwalifikacje zawodowe, pomocne doświadczenie w podobnych projektach, znaczenie ma również potencjał pracownika, jego motywacja, chęć uczenia się. Nie należy jednak zapominać o kompetencjach miękkich bazujących na wartościach firmy. Pozwalają one na dopasowanie się danej jednostki do kultury organizacji, co skutkuje łatwiejszym „wpasowaniem się” w zespół.

Czy Pani zdaniem kluczowym elementem procesu rekrutacji są testy umiejętności, testy psychologiczne, umiejętność „sprzedania się” kandydata, czy system rekomendacji i poleceń?

Kluczowym elementem rekrutacji jest weryfikacja kandydata pod kątem wymagań zarówno w obszarze kompetencji twardych, jak i miękkich. Pamiętajmy jednak, że cały proces jest niezwykle złożony. Tak więc umiejętność autoprezentacji, czy rekomendacja innego pracownika może być dodatkowym atutem, który decyduje czy zatrudnimy daną osobę czy nie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200