ATS: wydamy w Polsce co najmniej 35 mln euro

Z Tadem Synowiec, właścicielem i dyrektorem generalnym Advanced Technology Solutions, rozmawiamy o planach firmy wejścia na giełdę i rozwoju firmy na polskim rynku, w tym rozbudowie fabryki w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Z Tadem Synowiec, właścicielem i dyrektorem generalnym Advanced Technology Solutions, rozmawiamy o planach firmy wejścia na giełdę i rozwoju firmy na polskim rynku, w tym rozbudowie fabryki w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Czemu decydują się Państwo na debiut na warszawskiej giełdzie, w dodatku na rynku NewConnect? Czy zdecydowały pana polskie korzenie?

500 osób

ma zatrudniać fabryka ATS w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Nie tylko. Rynek w Polsce należy do tzw. emerging markets. Zainteresowanie kapitału, także zagranicznego, jest duże. Tu się więcej zarabia, choć oczywiście trzeba mieć też na uwadze wyższe ryzyko. Niezależnie od tego, wprowadzamy do sprzedaży w Polsce nasze produkty, aby skorzystać z szybszego rozwoju, porównując do bardzo stabilnych rynków, takich jak Niemcy czy Austria.

Kiedy miałby nastąpić debiut i do kogo skierowana byłaby oferta?

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów. Według założeń naszych i Wrocławskiego Domu Maklerskiego, który organizuje emisję, debiut na NewConnect powinien mieć miejsce w kwietniu. Poprzedzi go prywatna oferta akcji, private placement, która będzie skierowana do nie więcej niż 99 inwestorów.

Jak duże fundusze chcą Państwo pozyskać i na co zostaną przeznaczone?

W pierwszym kroku na pewno nie mniej niż 30 mln zł. Przeznaczymy je w części na inwestycje, w części na rozwój działalności, największą jednak część na kapitał obrotowy, dzięki któremu będziemy mogli zwiększyć skalę działalności.

Czy w inny sposób też chcieliby Państwo zaistnieć w Polsce? Czy mają Państwo partnerów na naszym rynku?

Obecnie całość naszej produkcji idzie na eksport. Anglia i Niemcy angażują całe moce przerobowe. Polski rynek to przyszłość. Pracujemy nad wprowadzeniem naszych produktów do sklepów w Polsce. Dlatego m.in. zamierzamy zwiększyć zatrudnienie w fabryce pod Wrocławiem z 200 do 500 osób.

Jakie będą łączne Państwa inwestycje na polskim rynku?

Do tej chwili zainwestowaliśmy w Polsce ponad 8 mln euro, a do końca 2010 r. będzie to na pewno więcej niż 35 mln euro. Jeśli wszystko będzie się rozwijać tak jak zakładamy, to nie będzie to nasze ostatnie słowo. Korzyści z inwestycji na terenie Polski jest wiele, co przecież dostrzegają największe firmy na świecie.


TOP 200