3000 licencji dla polskich uczelni

Z Giovannim Scibetta, szefem ds. sprzedaży na Europę Wschodnią firmy Compuware i Polnet Technologies, rozmawia Marian Łakomy.

Z Giovannim Scibetta, szefem ds. sprzedaży na Europę Wschodnią firmy Compuware i Polnet Technologies, rozmawia Marian Łakomy.

Compuware jest producentem całej gamy narzędzi do zarządzania systemami komputerowymi oraz pakietu Uniface do tworzenia aplikacji klient/serwer. Jednakże jego obecność na polskim rynku jest znikoma. Jak zamierzacie postępować, aby wasza obecność była w Polsce bardziej widoczna?

Compuware jest firmą amerykańską założoną w 1973 r. i mającą przedstawicielstwa w wielu krajach. Biuro w Wiedniu zajmujące się Europą Centralną i Wschodnią rozpoczęło działalność 4 lata temu. Nasza strategia obecności na tych rynkach polega na rozwijaniu współpracy z partnerami i dystrybutorami naszych produktów. W całym regionie zawarliśmy umowy o dystrybucji z 12 firmami.

W Polsce koncentrujemy się na sprzedaży Uniface - wieloplatformowego pakietu do opracowania aplikacji. Naszympartnerem jest firma Polnet Technologies, która dąży do ustanowienia współpracy z innymi firmami o podobnym profilu działalności.

Zamierzamy nie tylko robić interesy w Polsce, chcemy najpierw zainwestować w szkolenie w ramach programu uniwersyteckiego. 28 października 1996 r. Compuware i Polnet Technologies zawarły umowę z Komitetem Badań Naukowych o bezpłatnym dostarczeniu 3000 licencji pakietu Uniface dla uczelni i instytucji naukowych wPolsce.

Natomiast w ramach programu o nazwie Escape, oferujemy integratorom systemów i niezależnym twórcom aplikacji możliwość praktycznie bezpłatnego przejścia na system Uniface z dowolnego innego narzędzia do opracowania aplikacji. Jedyny warunek, jaki firma musi spełniać, to używanie konkurencyjnego narzędzia przez co najmniej 6 miesięcy. W praktyce działa to tak, że obliczamy koszt inwestycji, których firma już dokonała i jeśli powstałajeszcze jakaś różnica, firma płaci jedynie tę różnicę kosztów. Jest to bardzo konkurencyjna oferta dla każdego zajmującego się opracowaniem aplikacji, niezależnie od jego rozmiaru.

Kilka tygodni temu pojawiła się nowa wersja Uniface 7. Czym ten pakiet się wyróżnia?

Główna różnica polega na polepszeniu właściwości funkcjonalnych. Jeśli w wersji 6 mówiliśmy o rozwoju aplikacji sterowanym za pomocą modelu, to w wersji 7 mówimy o rozwoju aplikacji sterowanym za pomocą modelu biznesowego. Oznacza to znacznie większe zwrócenie uwagi na reguły działania firmy (business rules).

Oferujemy także możliwości łączenia aplikacji do większej liczby baz danych, w tym do IBM DB2 na dowolnej platformie. Ulepszono funkcję partycjonowania aplikacji ze środowiska graficznego narzędzia na część wykonywaną na serwerze bazy danych i kliencką. Teraz można jej dokonywać na dowolnym etapie rozwoju aplikacji, nawet tuż przed dystrybucją.

Bardzo ważna jest także możliwość opracowania aplikacji dla Internetu i intranetu. Aplikacje opracowane w Uniface mogą być bez żadnych zmian uruchamiane w tradycyjnym środowisku klienta (np. Windows lub Motif) lub przy pomocy przeglądarki, takiej jak Netscape Navigator lub MS Internet Explorer.

Na jakim Web Serverze działa taka aplikacja?

Na dowolnym, pod warunkiem że dla platformy sprzętowej, na której działa Web Server, jest dostępny run- time Uniface.

Czy w Polsce Compuware oferuje także inne narzędzia?

Na razie nie przewidujemy sprzedaży innych produktów w Polsce.


TOP 200