Platformy do zarządzania Kubernetes - przewodnik

Platformy do zarządzania Kubernetes - przewodnik

Organizacje, które modernizują swoją infrastrukturę, poszukują nowych możliwości, aby zunifikować swoje operacje IT z Kubernetes. Jak wynika z raportu Forrester Wave, technologie cloud-native szybko stają się preferowanym sposobem, w jaki organizacje budują i unowocześniają swoje aplikacje i usługi w dużej skali.

Jak przewidują analitycy Gartnera, do 2022 roku ponad 75% firm na całym świecie będzie korzystało ze skonteneryzowanych aplikacji w środowisku produkcyjnym. Te prognozy pokazują wartość technologii cloud-native dla deweloperów, którzy poszukują rozwiązań do szybkiego budowania aplikacji, przy zachowaniu wysokich standardów niezawodności,...

Dziękujemy za pobranie dokumentu.
Pobranie powinno nastąpić automatycznie w ciągu kilku sekund. Jeśli tak się nie stało Pobierz materiał