Bezpieczny świat systemów ERP

Cyfryzacja przedsiębiorstw często oznacza inwestycje w systemy klasy ERP, zdolne zarządzać i usprawniać procesy przedsiębiorstwa. To dzięki ERP organizacje lepiej mogą podejmować decyzje biznesowe, mieć pełny wgląd w łańcuch dostaw, operować danymi o i od klientów i partnerów. Technologia się zmienia, systemy ERP działają więc nie tylko w tradycyjnej infrastrukturze, ale też w chmurze, chmurach, środowiskach mieszanych - hybrydowych. Radykalnie zmieniła się więc powierzchnia ataku na cyfrowe zasoby przedsiębiorstw. Oznacza to jedno – nowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, które jest odpowiedzią na aktualne wyzwania cyfrowego świata, regulacje i wymogi.

Przed takim wyzwaniem stają dziś producenci systemów ERP i użytkownicy takich systemów.

Światowy lider w tej dziedzinie, firma SAP cały czas zmienia swój sposób świadczenia usług. Do 2027 roku organizacje korzystające z aplikacji tego dostawcy będą musieli przekonwertować swoje systemy SAP na SAP S/4HANA. Pełne przejście do chmury otworzy nowe możliwości dla firm i jednocześnie zwiększy powierzchnie potencjalnych ataków. Czy firmy mogą się przygotować do tych zmian? White Paper „Fortinet Security Solutions for SAP S/4HANA. Securing the Intelligent Enterprise” przynosi wiele odpowiedzi na tak ważny temat jak bezpieczeństwo firmowych systemów i aplikacji.

Dedykowane rozwiązania Fortinet – światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa – dla systemów SAP są odpowiedzią na wszystkie wektory ataków. Fortinet wykorzystuje swoją rozległą wiedzę o zagrożeniach, bogate portfolio oraz najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), aby zapewnić bezpieczeństwo w środowisku SAP. Dzięki Fortinet organizacje wykorzystujące systemy SAP mogą skutecznie chronić dane generowane przez urządzenia brzegowe, systemy punktów końcowych, użytkowników, sztuczną inteligencję, aplikacje, bazy danych, systemy innych firm w środowiskach wielochmurowych i w siedzibach.

Jakie rozwiązania Fortinet najlepiej ochronią ataki? Jakie są najczęstsze wektory ataków w systemie SAP? Co z portfolio Fortinet wybrać do zabezpieczenia systemów SAP w zależności od dostawcy chmury publicznej, gdzie znajduje się system? Wreszcie – jakie najlepsze praktyki rekomenduje Fortinet dla specjalistów zaangażowanych w projektowanie, wdrażanie i zabezpieczanie systemów SAP.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Dziękujemy za pobranie dokumentu.
Pobranie powinno nastąpić automatycznie w ciągu kilku sekund. Jeśli tak się nie stało

Pobierz materiał