IT w sektorze MSP

Jak wycofać się z zawartych umów - tych wykonywanych nienależycie i tych realizowanych prawidłowo, ale długotrwałych i kosztownych. Jak drukować oszczędniej. ISO nie tylko dla dużych. Outsourcing sposobem na kryzys. Szkolenia finansowane z UE.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.