IT w sektorze MSP

Jak wycofać się z zawartych umów - tych wykonywanych nienależycie i tych realizowanych prawidłowo, ale długotrwałych i kosztownych. Jak drukować oszczędniej. ISO nie tylko dla dużych. Outsourcing sposobem na kryzys. Szkolenia finansowane z UE.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.