ACT! Do pracy grupowej

Pobierz demo aplikacji ACT, dzięki któremu będziesz miał(a) możliwość sprawdzenia jej podstawowych funkcjonalności

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.