Dragon Security Command Console

Odpowiedzią na rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci komputerowych są systemy Security Information and Event Manager, które zapewniają ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa sieci komputerowej jako całości, bazując na bieżąco odczytywanych informacjach ze wszystkich urządzeń sieciowych.

DSCC to wiodące rozwiązanie typu SIEM produkcji firmy Enterasys, które łączy najlepszą na rynku metodologię wykrywania zagrożeń z analizą behawioralną zachowania sieci, oraz z najbardziej zaawansowanymi procesami korelacji i przetwarzania zdarzeń

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.