Dragon Security Command Console

Odpowiedzią na rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci komputerowych są systemy Security Information and Event Manager, które zapewniają ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa sieci komputerowej jako całości, bazując na bieżąco odczytywanych informacjach ze wszystkich urządzeń sieciowych.

DSCC to wiodące rozwiązanie typu SIEM produkcji firmy Enterasys, które łączy najlepszą na rynku metodologię wykrywania zagrożeń z analizą behawioralną zachowania sieci, oraz z najbardziej zaawansowanymi procesami korelacji i przetwarzania zdarzeń

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.