Ochrona sieci uniwersyteckich

Dziś zarządzanie i zapewnienie bezpieczeństwa rozbudowanym sieciom przedsiębiorstw jest pełne unikalnych wyzwań. Bez odpowiednich narzędzi sieciowych, zapewniających podgląd stanu sieci, wraz z aktywnymi możliwościami ochrony, administratorzy sieci są zmuszeni do pracy, polegającej na reagowaniu na już zaistniały atak. Zarządzanie indywidualnymi użytkownikami oraz urządzeniami jest w tym przypadku niemożliwe, sieć musi być zarządzana jako całość

Dragon Security Command Console (DSCC) to wiodące rozwiązanie SIEM (Security Information and Event Manager), które łączy najlepszą na rynku metodologię wykrywania zagrożeń z analizą zachowań oraz informacjami z narzędzi, oceniających innych producentów.

Przeczytaj o DSCC w ujęciu rozproszonych sieci akademickich

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.