Odpowiedzialność członków zarządu

Mec. Robert Niczyporuk z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka przedstawia aspekty odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności, odpowiedzialności członków zarządu za decyzje własne, działania całej spółki i wspólników.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.