Odpowiedzialność członków zarządu

Mec. Robert Niczyporuk z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka przedstawia aspekty odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności, odpowiedzialności członków zarządu za decyzje własne, działania całej spółki i wspólników.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.