Rozwój rynku usług szerokopasmowych w Polsce

Raport specjalny Computerworld. Opracowanie to skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za inwestycje, tworzenie strategii i prawa w zakresie rozwoju rynku szerokopasmowego i budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.