Systemy dla każdej branży

Dokument zawiera trzy artykułu: analiza rynku ERP, przegląd funkcjonalności systemów ERP i przegląd funkcjonalności CRM. Artykuły ilustrowane są przykładami wdrożeń wykonanych w technologii Microsoft Dynamics. Część poświęcona rynkowi zawiera szczegółowe informacje IDC o rynku polskim i opatrzony został tabelą udziałów poszczególnych systemów ERP w branży budowlanej. Opis funkcjonalności systemów ERP pomaga w rozeznaniu jakie funkcjonalności zawierają liczące się na rynku systemy klasy ERP. Duża liczba przykładów wdrożeń ilustruje jak poszczególne branże i przedsiębiorstwa rozwiązują swoje problemy i jak oprogramowanie ERP wspiera rozwój biznesu.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.