Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej w Polsce

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej w Polsce - raport specjalny Computerworld zawierający wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 172 jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail