Tworzenie Aplikacji dla Oracle Database 11g

Do nowoczesnej organizacji IT docierają informacje o różnorodnych językach programowania i narzędziach, które można dobierać według potrzeb. Niektóre z nich używają jednocześnie wielu produktów służących do tworzenia aplikacji. Rosnące, głównie poprzez fuzje i akwizycje innych firm, organizacje spotykają się z trudnym problemem zarządzania i integracji wielu różnorodnych technologii rozwoju aplikacji wykorzystywanych w łączących się przedsiębiorstwach. Technologia umożliwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań tylko tym organizacjom, które są w stanie szybko tworzyć aplikacje dające przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.