Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2021

W ostatnim roku co trzecia firma musiała zmierzyć się z naruszeniami cyberbezpieczeństwa. Najczęstszym zagrożeniem było działanie szkodliwego oprogramowania, w tym ransomware oraz klasyczne ataki sieciowe na infrastrukturę. W celu ochrony systemów i danych firmy sięgają po szereg rozwiązań technicznych – od typowych procedur bezpieczeństwa takich jak aktualizacje oprogramowania i regularny backup po rozwiązania z zakresu szyfrowania danych oraz monitorowania stacji roboczych pracowników.

Z jakimi incydentami cyberbezpieczeństwa zmagają się rodzime przedsiębiorstwa i instytucje publiczne? Jakie rozwiązania techniczne i organizacyjne stosują firmy, aby się przed nimi zabezpieczyć? Co robią menedżerowie IT, aby zapewnić ciągłość działania oraz dostępność systemów i usług IT? Redakcja Computerworld, we współpracy z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa CyberMadeinPoland przeprowadziła badanie, które daje klarowny obraz współczesnych cyberzagrożeń oraz działań podejmowanych w celu uniknięcia incydentów bezpieczeństwa i strat.

Z raportu dowiesz się m.in.:

• czego dotyczyły zauważone incydenty cyberbezpieczeństwa?

• które rozwiązania techniczne i organizacyj¬ne wpływają na bezpieczeństwo firmy?

• w jaki sposób organizacje zapewniają cią¬głość działania oraz dostępność systemów i usługIT?

• jakie działania podejmują firmy, aby unik¬nąć incydentów bezpieczeństwa i strat?

• ile przedsiębiorstw korzysta z usług in¬formatyki śledczej, ile prowadzi testy penetracyjne?

• jakie rozwiązania stosowane są do zabez¬pieczenia pracy zdalnej?

ile firm ma prywatną sieć teleko¬munikacyjną i czy znają zasady ich zabezpieczania?

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Pobierz materiał
Najpopularniejsze
Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.
Chmura – naturalny kierunek migracji
Rozwój zawodowy specjalistów IT - Jak skutecznie wspomagać ten proces za pomocą e-learningu
Na drodze do cyberodporności