Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2021

W ostatnim roku co trzecia firma musiała zmierzyć się z naruszeniami cyberbezpieczeństwa. Najczęstszym zagrożeniem było działanie szkodliwego oprogramowania, w tym ransomware oraz klasyczne ataki sieciowe na infrastrukturę. W celu ochrony systemów i danych firmy sięgają po szereg rozwiązań technicznych – od typowych procedur bezpieczeństwa takich jak aktualizacje oprogramowania i regularny backup po rozwiązania z zakresu szyfrowania danych oraz monitorowania stacji roboczych pracowników.

Z jakimi incydentami cyberbezpieczeństwa zmagają się rodzime przedsiębiorstwa i instytucje publiczne? Jakie rozwiązania techniczne i organizacyjne stosują firmy, aby się przed nimi zabezpieczyć? Co robią menedżerowie IT, aby zapewnić ciągłość działania oraz dostępność systemów i usług IT? Redakcja Computerworld, we współpracy z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa CyberMadeinPoland przeprowadziła badanie, które daje klarowny obraz współczesnych cyberzagrożeń oraz działań podejmowanych w celu uniknięcia incydentów bezpieczeństwa i strat.

Z raportu dowiesz się m.in.: #

• czego dotyczyły zauważone incydenty cyberbezpieczeństwa?

• które rozwiązania techniczne i organizacyj¬ne wpływają na bezpieczeństwo firmy?

• w jaki sposób organizacje zapewniają cią¬głość działania oraz dostępność systemów i usługIT?

• jakie działania podejmują firmy, aby unik¬nąć incydentów bezpieczeństwa i strat?

• ile przedsiębiorstw korzysta z usług in¬formatyki śledczej, ile prowadzi testy penetracyjne?

• jakie rozwiązania stosowane są do zabez¬pieczenia pracy zdalnej?

ile firm ma prywatną sieć teleko¬munikacyjną i czy znają zasady ich zabezpieczania?

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorami usługi udostępnienia materiału Wideo są IDG Poland S.A. oraz firma Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa CyberMadeInPoland Sp. z o.o. Whitepaper ten skierowany jest do ekspertów z firm działających w wybranych branżach

Udostępnienie materiału wideo to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.

Rejestracja na materiał wideo jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.