Niezawodna elastyczna ochrona dzięki Fortinet Dynamic Cloud Security

Aby zaspokajać zmieniające się potrzeby biznesowe, przedsiębiorstwa stale przenoszą aplikacje i procesy między środowiskiem chmury a środowiskiem lokalnym i na odwrót.

Aby zminimalizować potencjalne skutki wykorzystania luk w zabezpieczeniach tak dynamicznego środowiska, niezbędne jest ścisłe monitorowanie ruchu sieciowego, transakcji wykonywanych za pomocą stosowanych aplikacji oraz działania i konfiguracji platformy chmurowej. Jak to zrobić? Fortinet dostarcza organizacjom swoje rozwiązanie Fortinet Dynamic Cloud Security, które oferuje macierzyście zintegrowane rozwiązania zabezpieczające sieci, aplikacje i platformy. To spójne zabezpieczenia i mechanizmy egzekwowania zasad bezpieczeństwa w formie ujednoliconego zarządzania bezpieczeństwem w ramach dowolnej infrastruktury chmurowej lub niechmurowej. Przeczytaj, jak za pomocą Fortinet Dynamic Cloud Security możesz wynieść bezpieczeństwo swojego środowiska na najwyższy poziom.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Pobierz materiał