Niezawodna elastyczna ochrona dzięki Fortinet Dynamic Cloud Security

Aby zaspokajać zmieniające się potrzeby biznesowe, przedsiębiorstwa stale przenoszą aplikacje i procesy między środowiskiem chmury a środowiskiem lokalnym i na odwrót.

Aby zminimalizować potencjalne skutki wykorzystania luk w zabezpieczeniach tak dynamicznego środowiska, niezbędne jest ścisłe monitorowanie ruchu sieciowego, transakcji wykonywanych za pomocą stosowanych aplikacji oraz działania i konfiguracji platformy chmurowej. Jak to zrobić? Fortinet dostarcza organizacjom swoje rozwiązanie Fortinet Dynamic Cloud Security, które oferuje macierzyście zintegrowane rozwiązania zabezpieczające sieci, aplikacje i platformy. To spójne zabezpieczenia i mechanizmy egzekwowania zasad bezpieczeństwa w formie ujednoliconego zarządzania bezpieczeństwem w ramach dowolnej infrastruktury chmurowej lub niechmurowej. Przeczytaj, jak za pomocą Fortinet Dynamic Cloud Security możesz wynieść bezpieczeństwo swojego środowiska na najwyższy poziom.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorami usługi udostępnienia materiału Whitepaper są IDG Poland S.A. oraz firma Fortinet, Inc.. Whitepaper ten skierowany jest do specjalistów ds. technologii z firm działających w wybranych branżach.
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.