Przyszłość pracy zdalnej: Zabezpieczenie rozproszonej kadry pracowniczej

Wydarzenia o zasięgu globalnym, takie jak COVID-19, zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych metod wykonywania pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o świadczenie innowacyjnych usług dla klientów, czy tez o zapewnienie elastycznej kadry pracowniczej, liderzy przedsiębiorstw coraz lepiej radzą sobie ze zmianami. Na przykład, prawie wszyscy pracownicy, którzy nie są niezbędni w siedzibie firmy, pracują obecnie zdalnie, a tendencja ta prawdopodobnie będzie się utrzymywać.

Wyzwaniem jest zapewnienie zróżnicowanej i różnorodnej kadry pracowniczej. Wielu profesjonalistów w dziedzinie bezpieczeństwa IT opiera się na zestawie narzędzi do monitorowania i zabezpieczania dostępu do danych firmowych, ale nadal nie maja ujednoliconej widoczności i kontroli niezbędnych do zapobiegania, wykrywania i reagowania na zagrożenia.

Zapraszamy do lektury!

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.