Wspólna platforma dla danych i data science – IBM Cloud Pak for Data

Zbudowanie we własnej serwerowni środowiska inteligentnych analiz, na wzór rozwiązań dostępnych w chmurze publicznej, jest dużym wyzwaniem, ze względu na konieczność integracji i utrzymywania wielu komponentów. IBM Cloud Pak for Data fundamentalnie ułatwia takie zadanie, ponieważ jest gotową do uruchomienia platformą opartą o konteneryzację (RedHat OpenShift) oraz zestaw analitycznych mikrousług. W trakcie spotkania zostanie omówiona architektura oraz możliwe scenariusze użycia. Sesja ta jest wprowadzeniem do kolejnych wystąpień, które w szczegółach omówią wybrane mikrousługi rozwiązania.