Ekonomia danych w cyfrowym swiecie

Technologie informatyczne, czyli również informacyjne towarzyszą nam od kilku dziesięcioleci. Cywilizacyjnie jesteśmy coraz bardziej cyfrowi. Tworzymy i konsumujemy coraz więcej danych, których analiza, pomimo dekad doświadczeń, jest coraz bardziej skomplikowana ze względu na ilość, różnorodność i szybkość ich pojawiania. Dodatkowo zmiany wynikające z postępującego rozwoju rozwiązań chmurowych tworzą zarówno nowe szanse, ale i wyzwania. Analiza danych pomaga w ekonomicznym zarządzaniu biznesem, zaś nowe technologie informacyjne IBM pozwalają na podróż do AI przy użyciu otwartej, rozszerzalnej platformy danych i sztucznej inteligencji, która zgodnie z nowymi trendami i oczekiwaniami działa w dowolnej chmurze. I właśnie o tych wyzwaniach i jak sposobach radzenia sobie z nimi będziemy opowiadali w trakcie wydarzenia IBM Data&AI zaczynając od niniejszej sesji otwierającej.