Centralny widok danych w środowisku heterogenicznym

Wirtualizacja danych sprawia, że zapytania z wielu źródeł danych są szybkie, łatwe i nie wymagają przenoszenia danych. Dane rozproszone na różnych platformach są dostępne z jednego centralnego huba. Pakiet IBM Cloud Pak for Data zapewnia wszystkie zalety wirtualizacji danych i pomaga lepiej zarządzać danymi.