Watson Knowledge Catalog, czyli samodzielne przygotowanie odpowiednich danych do pracy z AI

Watson Knowledge Catalog pozwala przygotować i udostępnić kompletne dane do analiz sztucznej inteligencji, przy użyciu poszczególnych modułów platformy:

  • Business Glossary, Governance policies & rules – budowa unikalnego słownika pojęć, kategorii, polityk i reguł, odpowiedzialności (stewardzi danych) oraz klasyfikacje zależności pomiędzy nimi (dziedziczenie, kolekcja, zastępowanie).
  • Discover assets – pozwala na samodzielne odkrywanie, kontrolę jakości i klasyfikację danych, w celu lepszego zrozumienia i pewności posiadanych informacji.
  • Data Refinery – pozwala na samodzielną poprawę jakości danych oraz modyfikacja zbiorów danych przygotowywanych do dalszych analiz.
  • Data catalog – pozwala na import metadanych technicznych z baz danych, narzędzi ETL, systemów raportowo-analitycznych i innych technologii. Zaimportowane metadane techniczne możemy wiązać ze słownikiem biznesowym i regułami w celu lepszego ich udokumentowania i zrozumienia.