SD-Branch - jak zabezpieczyć sieć oddziałową nowej generacji

SD-Branch rozszerza Fortinet Security Fabric oraz zalety SD-WAN o rozwiązania dostępowe, konwertując sieci WAN i LAN w jedną zintegrowaną platformę. Integracja ta zwiększa bezpieczeństwo i widoczność, zmniejszając jednocześnie złożoność, poprawiając wydajność i elastyczność budowy sieci oddziałowych, przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów IT na brzegu sieci. Usługi bezpieczeństwa FortiGate NGFW są rozszerzane na warstwę dostępową z wykorzystaniem przełączników FortiSwitch i punktów dostępowych FortiAP. Jednocześnie FortiNAC zapewnia wykrywanie i klasyfikację urządzeń IoT, a także wykorzystuje FortiGate jako sensor do wykrywania anomalii. Dodatkowo wdrażanie "zero-touch" i zarządzanie za pomocą pojedynczego panelu administracyjnego upraszcza utrzymanie infrastruktury IT. O tym wszystkim mówi nasze kolejne webinarium.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość obejrzenia materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.