Secure SD-WAN - podręcznik dla osób odpowiedzialnych za sieci

Wiele przedsiębiorstw realizujących inicjatywy związane z transformacją cyfrową (DX) swoich rozproszonych oddziałów chce zastąpić swoje przestarzałe infrastruktury sieci rozległej (WAN) nowymi rozwiązaniami. Wdrożenie niezawodnej sieci rozległej na bazie tradycyjnych sieci oferowanych przez różnych dostawców jest jednak trudne i kosztowne, co sprawia, że większość decydentów skłania się do wdrożenia jakiegoś rodzaju sieci rozległej definiowanej programowo (SD-WAN). Oferowana przez Fortinet technologia Secure SD-WAN nie tylko udostępnia w ramach jednego rozwiązania funkcje sieciowe i funkcje zabezpieczeń, ale również poprawia wydajność aplikacji, pozwala na skonsolidowane zarządzanie siecią i zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału, podaj adres e-mail

Organizatorem usługi udostępnienia materiału Whitepaper jest IDG Poland S.A..
Udostępnienie materiału Whitepaper to usługa, w której masz możliwość pobrania wybranego pliku oraz możesz otrzymać dodatkowe informacje od organizatorów za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu.
Rejestracja na Whitepaper jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu usługi.


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.